Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Søg tilskud til kompetenceudvikling

Nu kan du søge om støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter i 2018. Send din ansøgning inden den 15. december 2017.

26.10.2017 | Louise Asmund-Hjorth

Foto: Lars Kruse

Kompetencefonden uddeler hvert år kompetencemidler til Aarhus Universitet. Midlerne bliver afsat til både individuelle medarbejdere og grupper med kompetenceudviklingsbehov.

I år er ansøgningsrunden åben fra den 15. oktober til 15. december 2017. Alle ansøgninger vil som udgangspunkt være færdigbehandlede inden udgangen af januar, og midlerne skal anvendes i 2018.

Et fordelingsudvalg på AU, som HSU har nedsat, sørger for fordeling og prioritering af kompetencefondens midler ved den årlige ansøgningsrunde.

Sådan søger du

På hjemmesiden kan du læse mere om prioriteringer og procedurer for ansøgninger til Kompetencefonden.

Yderligere oplysninger

 

 

 

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Forskning, Teknisk/administrativ medarbejder, Health, Videnskabelig medarbejder