Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sommer-nyhedsbrev 97 fra juni 2019

Kære alle Hermed sidste nyt

28.06.2019 | Thomas G. Jensen

Instituttet får ny ekstern hjemmeside

Den 10. juli udskifter vi vores nuværende eksterne instituthjemmeside på biomed.au.dk med en ny rent engelsksproget hjemmeside. Med den ny hjemmeside henvender vi os mere direkte til eksterne fonde, samarbejdspartnere og peers fra ind- og udland, og det betyder bl.a., at de gamle forskningssider nedlægges og erstattes med fire nye sider, som præsenterer instituttets forskningstemaer ’Infection and inflammation’, ’Membranes’, ’Neuroscience’ og ’Personalised medicine’. Der kommer opdaterede beskrivelser af forskningen, og jeg beder ALLE forskere indsætte et direkte link på jeres PURE-profiler til det forskningstema, I er en del af. Tilføj også gerne et par linjers prosatekst på engelsk om jeres eget forskningsområde på PURE-profilen, som er det første, som dukker op, når man googler jeres navne og er dermed et slags ”visit-kort”. I kan først kan finde linket til de nye forskningssider efter den 10. juli, hvor sitet skiftes. Linket til den eksterne forside vil fortsat være http://biomed.au.dk/ Herunder følger link til vejledning i hvordan man tilføjer både links og ekstra tekst: http://auinstallation30.cs.au.dk/fileadmin/www.health.au.dk/Medarbejdere.health.au.dk/Kommunikation_og_web/Saet_tekst_og_link_paa_din_PURE-profil.pdf

 

Imaging

Instituttets nye imaging core-facilitet har nu 6 funktionelle avancerede mikroskopsystemer og der er yderligere 2 på vej. I disse uger installeres et ny virtual slide-scanning system for høj kvalitets fluorescens og bright-field scanning. På core-facilitetens hjemmeside kan I finde mere information omkring faciliteten, udstyr og online registrering. http://imaging.au.dk/

 

Lageret på 5. etage i Skou-bygningen

Lageret i Skou bygningen er ved at komme på plads. Indtil videre foregår indkøb ved at udfylde papirblanketter, der ligger fremme på skrivebordet. Efter sommerferien starter vi med elektronisk registrering af indkøb. Hvis du mangler en vare så skriv til skouslager@biomed.au.dk.

 

Andre forhold vedr Skou-bygningen

Vi har døjet med høje temperaturer i Skou-bygningen, hvilket hele tre gange har ført til, at vi har været nødt til at evakuere bygningen. Helt specifik har problemet været en forkert indstilling af autoklave-sensorerne. Derudover har der været problemer med, at lugten fra dyrestaldene stiger op i bygningen. Det problem er ved at blive løst, ligesom der fortsat arbejdes på at tilpasse ventilationssystemet for at sikre en behagelig temperatur. På trods af lugten er luften ufarlig og filtreret. Husk desuden selv at hente post i kopirummene på hver etage, og hjælp også gerne din kollega, hvis der ligger post til ham eller hende.

 

Ole Frandsen takker af

Ole Frandsen har valgt at gå på pension og forlader instituttet med udgangen af juli måned. Ole har spillet en stor rolle for mange mennesker i de 28 år han har været ansat, og instituttet takker hermed for den store indsats han har lagt.

 

Bartholinbygningen skal tømmes

Torsdag den 4. juli 2019 kl. 10.15 – 12.00 er der mulighed for at hente efterladte møbler og udstyr i Bartholinbygningen til brug og placering på arbejdspladsen. Man er selv ansvarlig for den fysiske flytning af møbler og småt inventar. Flytning af eventuelle større ting kan aftales med Bygningsservice (conor@au.dk). Der er som udgangspunkt ikke mulighed for opmagasinering. Efter den 4. juli rømmes bygningen. Møbler og inventar af eventuel værdi sælges på auktion.

 

Indstilling af ph-d.-projekter mhp international rekruttering

Ligesom sidste år har instituttet haft mulighed for at indstille fire projekter til ph.d.-skolen, der herefter opslår ph.d.-stipendier internationalt. Vi modtog i alt 16 forslag om projekter, og udvælgelsen var ikke nem. Beslutningen om hvilke projekter der skulle vælges, blev taget af undertegnede sammen med instituttets FP-leder Thomas Vorup Jensen. Udvælgelsen skete på baggrund af de udmeldte kriterier og en samlet vurdering af projekterne og de foreslåede vejledere. De forslag vi sendte videre havde følgende vejledere: Annemarie Brüel, Birgitte Mønster Christensen, Christian Vægter og Karthika Rajeeve. Sidste år (2018) var vejlederne: Helle Damkier, Karin Lykke-Hartman, Holger Brüggeman og Jens Leipziger. Hvorvidt der i 2020 bliver mulighed for at uddele ph.d.-stipendier på samme måde er endnu ikke besluttet.

 

Nyt om VIP-stillinger

I sidste uge holdte vi ansættelsessamtaler vedr. lektorstilingen med bredt opslag. Der var 99 ansøgere og mange dygtige kandidater. Vi har besluttet at indstille fem personer til ansættelse – tre interne og to eksterne kandidater.

 

Ansøgning om rejsetilskud

På grund af travlhed med flytningen blev der ikke informeret om deadline for ansøgning om tilskud til rejser, der var den 1. juni. Vi skyder derfor fristen til 1. august, og der kan som altid søges igen 1. oktober. Læs mere om vilkårene her: biomed.medarbejdere.au.dk/oekonomi-og-rejser/rejseansoegninger-og-rejseafregning/.

 

Nyt bronzerelief i Skou-bygningen

Tak for opbakningen i tirsdags om det nye bronzerelief. Der er lagt otte uformelle receptionsbilleder på LinkedIn, som I gerne må dele og sprede – det er jo en slags branding af vores institut og af Skou som forbillede og institution for den sags skyld: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6549279908957421568

 

Ledergruppen kan træffes hele ferien

Hvis I har brug for at få underskrevet dokumenter eller sidder med spørgsmål kan I hele juli måned kontakte undertegnede på thomas@biomed.au.dk med cc til Jeannette Madsen på jepe@biomed.au.dk.

 

Referat af institutforum fra 20/4 kan ses her:

http://biomed.medarbejdere.au.dk/organisation/moedefora-og-referater/institutforum-referater/referater-2019/moede-20-04-2019/

 

Referat af sidste FSU den 13/5 kan ses her

https://health.medarbejdere.au.dk/fileadmin/ingen_mappe_valgt/FSU_Referat_13.05.2019.pdf

 

I ønskes alle en dejlig og velfortjent sommerferie. Vi ses til august - med det engagement I alle udviser, bliver det også rigtig godt efter ferien.

 

Med venlig hilsen

Thomas G. Jensen

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Institut for Biomedicin, Institut for Biomedicin