Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sommerhilsen fra universitetsdirektøren

Jane Kraglund ser tilbage på sit første halve år som universitetsdirektør og frem mod de muligheder og udfordringer, der venter universitetets administration.

26.06.2015 | Jane Kraglund

Foto: Lars Kruse, AU.

Kære alle i Enhedsadministrationen.

Inden vi går på sommerferie, vil jeg gerne give jer alle en hilsen med på vejen.

Jeg var været universitetsdirektør i et halvt år nu, og jeg kan se tilbage på et godt forår, hvor jeg har mødt mange kompetente mennesker i administrationen. Det kræver en dygtig og fleksibel administration at drive et universitet, og det har været - og er - en fornøjelse for mig at stå i spidsen for den.

I foråret fik vi de sidste omorganiseringer på plads i Enhedsadministrationen efter beslutningerne sidste efterår. Al forandring er krævende, og det er helt og holdent jeres fortjeneste, at ændringernes positive effekter nu begynder at kunne ses.

Vi har nedsat en række analysegrupper til at kikke langsigtet fremad. Et af målene er at leve op til de årlige sparekrav, som stilles til statslig administration, men nok så vigtigt, så kræver et universitet, at der er en professionel og smidig administration, som løbende kan understøtte de behov, som forskning, undervisning og de øvrige kerneopgaver har. Derfor har jeg sat det "lange lys" på, så vi allerede nu ser tre-fire år frem og gerne skulle kunne klare os med mindre justeringer fremover.

Det får vi også lejlighed til at tale sammen om, når jeg kommer på besøgsrunde til alle vicedirektør-områder og administrative centre i august og september. Det ser jeg frem til.

Det er mit klare indtryk, at administrationens medarbejdere er stolte over at arbejde for universitetet og at der bliver leveret en engageret og ihærdig indsats. Det vil jeg gerne takke jer for og ønske jer en god og velfortjent sommerferie.

Med venlig hilsen

Jane Kraglund
Universitetsdirektør

Politik og strategi, Teknisk/administrativ medarbejder, Alle AU-enheder, Enhedsadministration, Administrativt, Administration (Faglighed)