Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sommernyhedsbrev 75, juni 2017

Læs de sidste nyheder inden sommerferien.

29.06.2017 | Thomas G. Jensen

Rektor besøger instituttet den 9. oktober kl. 9:30 – 11

Mødet vil bestå af en kort introduktion fra rektor, efterfulgt af dialog om emner, medarbejderne ønsker at drøfte. Vi vil senere udmelde lokalitet.

 

Byggeri – revideret tidsplan, men planlægning af flytning fortsætter uændret

Der er desværre stadig problemer med at færdiggøre Skou-bygningen. Bedste bud på indflytnings-start er nu: Februar 2018.

 

Virtuelle rundvisninger fra Skou-bygningen

Der er lagt en ny video på youtube. Bemærk at man både kan zoome ind og ud, og se 360 grader rundt, hvis man benytter browseren Google Chrome. Se nærmere her: 

 

MUS-runden 2017 skal dokumenteres i AUHRA

MUS-runden 2017 startes for alvor i august, hvor gruppeledere inviteres til MUS-samtaler. De skal herefter så hjem og holde MUS med deres egne grupper. Det kommer til at foregå lidt anderledes denne gang, idet institutledelsen efter drøftelser i samarbejdsudvalget har besluttet at MUS-samtalerne skal dokumenteres i IT-systemet, der hedder AUHRA. Alle ledere og medarbejdere på instituttet vil indenfor nogle uger få en mail med brugernavn og adgangskode. Den leder som afholder en MUS-samtale skal oprette samtalen i AUHRA, medarbejderen skal gå ind og skrive de aftaler ind, som er lavet på MUS-samtalen og herefter skal lederen godkende de aftaler, der er skrevet ind. Læs mere her: http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/mus/ 

Her findes der guide til MUS med AUHRA for både ledere og medarbejdere. Institutsekretariatet sørger for at forbinde hver medarbejdere med den primære daglig leder i systemet. Opdager I at I er blevet knyttet til den forkerte leder, så ret henvendelse til annimh@biomed.au.dk Årsagen til at begynde at bruge AUHRA er at mange af instituttets medarbejdere tilkendegav ifm den psykiske APV, at de ikke har været til MUS, og det er ikke acceptabelt. Når AUHRA tages i brug kan ledelsen følge med i om der er afholdt MUS. Hvilke aftaler, der indgås mellem leder og medarbejdere, vil kun være synlig for leder og medarbejder. 

 

Evakueringsøvelser

Der var stor opbakning til evakueringsøvelserne tirsdag d. 20. juni og vi fik derfor en god idé om vores beredskab. Desværre viste det sig for 2. år i træk at dyrestalden i 1160-komplekset blev forbigået, da evakueringslederne gik rundt for at advisere alle om at bygningen skulle evakueres (der er ikke varslingsanlæg i bygningen). Det drøftes nu med Bygningsservice, hvilke tiltag der kan sikre, at dyrestalden også bliver evakueret, hvis der opstår brand eller lign. Der tales bl.a. om et alarmsystem, således der i bygningen kan trykkes på en alarmknap, hvorefter der afgives en simpel alarmtone på alle etager (til forskel fra de mere sofistikerede tale-varsling systemer der installeres i nye byggerier).

 

Stort antal arbejdsskader i 1 kvartal 2017 – her er hvor der skal sættes ind

Instituttet har haft et unormalt højt antal arbejdsskader i 1. kvartal 2017 – faktisk 1/3 af alle anmeldte arbejdsskader på AU. Det drejer sig heldigvis om mindre skader, der i første omgang ikke har givet sygefravær. Ligeledes er det jo et smalt datagrundlag at drage konklusioner på. Hvis der skal peges på en mulig indsats for at bringe antallet ned, så er det tilstrækkelig oplæring af nye medarbejdere og studerende. Flere af skaderne vurderes at kunne skyldes utilstrækkelig instruktion og/eller manglende erfaring. I denne sammenhæng må nævnes at priserne på teknikerhjælp i dyrestalden er blevet sænket bl.a. for at det bliver mere overkommeligt at købe hjælp så bl.a. studerende ikke så hurtigt er på egen hånd. Levende dyr og kanyler er en kombination, som kræver øvelse, hvis såvel dyr som studerende – og andre uerfarne medarbejdere - skal undgå skader. 

 

Nyt deltids-fundraiser på instituttet

André Walter arbejder på instituttet 1,5 dag per uge, og assisterer med kvalitetssikring af ansøgninger. Husk på at alle ansøgninger over 1 mill kr. og ligeledes budgetterne fortsat skal forbi mig til godkendelse.

 

Sammensætning af Institutforum efter nyvalg

Se her: http://biomed.medarbejdere.au.dk/organisation/ hvor der også ligger dagsordener og referater.

 

Ferie

Der er gennem hele sommeren flere medlemmer fra institutledelsen til rådighed. Kontakt Anni på annimh@biomed.au.dk 

Ny hjemmeside om hvor man finder hjælp til at komme videre med EU projekter.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har forbedret to hjemmesider om EU-rådgivning og -finansiering. Målet er at gøre det endnu nemmere for virksomheder, forskere og andre interessenter dels at finde EU-rådgivning, dels at søge og administrere projekter finansieret af EU-programmet Horizon 2020. Mere info: Danske virksomheder og forskere får nemmere adgang til rådgivning om EU-finansiering;

 

Tre nye kommunikationskurser til ph.d.-studerende

Ph.d.-studerende, som gerne vil lære at formidle deres forskning til et bredere publikum, kan nu tilmelde sig tre nye kurser – ”Lær at formidle dit ph.d.-projekt”, ”Pressekursus og medietræning” og ”Forskningsformidling på video”. Kurserne (heldags) afholdes i september, de kan tages samlet, eller man kan nøjes med et enkelt, og de er gratis. Kurserne er ECTS-givende, der undervises på dansk, og kursustilmeldingen er netop åbnet – ansøgningsfrist 4. september.

http://health.medarbejdere.au.dk/kommunikation-og-events/phd-kurser-og-medietraening/

 

Aarhus Universitet indkalder forslag til: Æresdoktorgraden 2018

Forskere på et højt internationalt niveau, der som gæsteforskere eller gennem internationalt forskningssamarbejde har haft væsentlig betydning for forsknings- og læringsmiljøet kan indstilles. Yderligere oplysninger: http://www.au.dk/om/profil/historie/haedersbevisninger/aeresdoktorer-proklameret-af-aarhus-universitet/. Indstillingen skal skrives på dansk eller engelsk og må maks. fylde 5 sider (begrundelse, CV og kort publikationsliste). Den interne deadline på fakultetet er den 15. august 2017.

 

L'Oreal-UNESCO For Women In Science-Priserne 2017

Prisen er på 110.000 kroner og gives til kvindelige forskere under 40 år. Fristen for at indsende indstillinger er den 15. august. NB: De indstillede skal selv søge.

 

Indsamling til genanvendelse - glas, plast, metal, batterier, papir og pap

Da Aarhus Kommune ændrer indsamlingen af affald, får vi på AU fremover også mulighed for at sortere vores affald og sende en større del til genanvendelse. Der opstilles ny beholdere i alle bygninger på sigt. Vi håber alle vil bakke op om de nye ordninger til gavn for miljøet.

Spørgsmål kan rettes til: Daniel Ejsing Mobil 93508724 Email: ejsing@au.dk 

 

Erhvervs PhD

Der er projektmuligheder indenfor både Offentlige ErhvervsPhD’er og ErhvervsPostdoc. Der er afsat 10 mill kr. i 2017. Der er deadline for ansøgninger den 9. oktober 2017 kl. 12. Se mere her:

 https://innovationsfonden.dk/da/soegemulighed/offentlige-erhvervs-forskerprojekter

 https://innovationsfonden.dk/da/soegemulighed/erhvervsphd-ordningen

 

DFF afholder informationsmøde på AU

28 August 2017 kl 9-11

Meeting Room 2, Conference Center, Fredrik Nielsens Vej 4

 

Nyt fra Retsmedicin: Bioanalytisk corefacilitet

Se nærmere her: http://health.medarbejdere.au.dk/#news-10934

 

Nyt fra akademisk råd

Referat fra møde den 18. maj kan se her:

http://health.au.dk/fileadmin/www.health.au.dk/Akademisk_Raad/Samlede_beslutninger.pdf

 

Nyt fra FSU

Referat fra møde den 19. maj kan ses her:

http://health.medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.health.au.dk/Medarbejdere.health.au.dk/Referat_FSU_moede_den_19_maj_2017.pdf

 

God sommer til alle.

 

Med venlig hilsen

Thomas G. Jensen

 

 

 

 

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Institut for Biomedicin, Institut for Biomedicin