Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sommerskole 2013: Facilitering af møder, der skaber værdi og mening

17.06.2013 | Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)

Dato man 12 aug tir 13 aug
Tid 09:30    15:30
Sted Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Tuborgvej 164, 2400 København NV, lokale A405
  • To dages kursus 12. - 13. august 2013 på AU, Campus Emdrup
  • Tuborgvej 164, 2400 København NV (Find vej til AU)
  • Prisen er 5800 kr. Prisen er inklusiv moms
  • Prisen for kurset inkluderer bogen ”Facilitering: Ledelse af møder der skaber værdi og mening” af Ib Ravn (Hans Reitzels Forlag, 2011, 229 sider).
  • Tilmelding og betaling. Tilmeldingsfristen er 20. juni.

Hvordan får vi møder, der er værdiskabende, effektive, involverende, energifyldte, muntre, korte og fåtallige? Det gør vi ved at facilitere dem: det vil sige styre deres form, så indholdet og formålet fremmes bedst muligt. Når man faciliterer, bringer man det bedste frem i mødedeltagerne, så gruppen sammen udretter hvad den skal, og alle har været på og er glade.

En facilitator benytter sig af en lang række teknikker til at skabe værdi, fastholde fokus, involvere deltagerne, bruge deltagernes styrker, styre tiden m.m. På kurset præsenterer og øver vi sådanne teknikker.

Program

Udskriv program

Dag 1. Introduktion til facilitering. Ressourceorienteret facilitering

Hvad er facilitering? At styre form og proces. Teknikker til skabelse af værdi og mening på møder. Hvordan involverer man alle mødedeltagere, uden at det skal foregå i plenum og bruge af den sparsomme tid? Anerkendende processer til sikring af engagement og mening. At facilitere møder så deltagernes styrker og ressourcer kommer i spil.

Dag 2. Den styrende og støttende rolle som facilitator

Den demokratiske og tilbagelænede mødeleder må vige for den aktive og guidende facilitator. At starte et møde målrettet og myndigt. At fokusere en drøftelse ved at afbryde meget talende mødedeltagere. At forbedre et møde, hvis man ikke er facilitator/mødeleder. At sikre sit mandat hvis man ikke er gruppens leder.

Praktiske informationer

  • Undervisningsform: Viden om facilitering bringes i spil sammen med deltagerne egne erfaringer. Korte oplæg efterfulgt af øvelser, møder og faciliteringstræning.
  • Undervisere: Nina Tange, cand.scient.soc., specialkonsulent og faciliteringstræner, Aarhus Universitet Ib Ravn, Ph.D., lektor og mødeforsker, Aarhus Universitet.
  • Litteratur: Ib Ravn: ”Facilitering: Ledelse af møder der skaber værdi og mening”. Uddeles gratis på kurset. Ib Ravn: Bedre møder gennem facilitering (17 siders artikel, kan googles)
  • Målgruppe: Personer der har mødeansvar – eller ønsker at få det

Yderligere oplysninger

Spørgsmål vedr. praktiske forhold såsom tilmelding på kurset, betaling, særlige ønsker/behov mv. Kursusadministrationen

Spørgsmål om kursets faglige indhold: Underviserne Nina Tange eller Ib Ravn

Læs mere om facilitering på AU her

Gruppen ”Facilitering af videnprocesser” Arbejdstekster fra gruppen

Se også: Danske Facilitatorer

Kursus, Alle grupper, Alle AU-enheder