Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Spiller I, så husker vi

Forskere fra Center for Music in the Brain på Aarhus Universitet står foran et analysearbejde, der for første gang skal afdække, hvordan musik påvirker hukommelsen. Datamaterialet kommer fra 30.000 skoleelever, som under sidste uges Naturvidenskabsfestival fik testet først deres musikalske hørefærdigheder og derefter hukommelsen.

05.10.2016 | Nanna Jespersgård

Undersøgelsen kaster bl.a. lys over, om man kan lære at huske bedre ved at træne musikalske færdigheder. Hvis det er tilfældet, er musik måske vejen til bedre læring i skolerne, siger Peter Vuust (Foto: Thomas Knoop).

Har mennesker, der spiller, synger eller lytter meget til musik, en bedre arbejdshukommelse end mennesker, for hvem musikken er en ligegyldig del af hverdagen?

Det tyder noget på, og derfor skal en ny national undersøgelse afdække, hvordan børns og unges evne til at høre små variationer i rytmer og melodier hænger sammen med deres evne til at fastholde og håndtere andre typer information. Undersøgelsen af musikkens indvirkning på hjernen er udviklet af forskere på Center for Music in the Brain på Aarhus Universitet/Det Jyske Musikkonservatorium med professor Peter Vuust i spidsen:

”Vi tror, det oftest vil være sådan, at hvis man er god til at skelne toner, rytmer og harmonier, så vil man også have gode færdigheder på andre områder. Undersøgelsen vil give os svar på, om der er en sådan sammenhæng mellem hørefærdigheder og dele af hukommelsen, siger Peter Vuust.

30.000 har lyttet og husket

Ikke mindre end 30.000 skole- og gymnasieelever har i sidste uge medvirket i den indledende indsamling, der er opbygget som en selvtest i form af en computerbaseret musikquiz. Her har deltagerne fået afprøvet evnen til at høre små rytmiske og melodiske forskelle, hvorpå de er blevet bedt om at huske talkombinationer på op til otte tal.

Forude venter nu en databehandling, der skal samkøre de indsamlede undersøgelsesresultater med baggrundsinformation om de medvirkende børn og unge, som ud over køn, alder og geografi har oplyst, om de selv spiller eller synger, og hvor meget musik de lytter til i hverdagen.

Svarene kan ifølge Peter Vuust give et billede af, om det fx giver samme kompetencer ’bare’ at lytte til musik som det at være aktivt udøvende musiker. Spørgsmålet er interessant, fordi musik i forvejen er en stor del af børnenes og de unges dagligdag. Danske undersøgelser viser, at 70 pct. af børn i Danmark dagligt lytter til musik, og at 20 pct. af disse lytter mere end en time om dagen.

En app, der træner evnen til at lytte

Som et ekstra aspekt er der i undersøgelsesdesignet nogle af deltagerne, der træner deres musikalske evner gennem en app, for derefter at gennemgå nye musik- og hukommelsestests. App’en indeholder fem forskellige spil, der træner evnen til at lytte.

”Dermed kan undersøgelsen også kaste lys over, om man kan lære at huske bedre ved at træne musikalske færdigheder. Hvis det er tilfældet er musik måske vejen til bedre læring i skolerne,” siger Peter Vuust.

Den nationale undersøgelse, også kaldet MasseEksperimentet 2016, er en del af den landsdækkende Naturvidenskabsfestival, der afvikles hvert år i uge 39 af Astra - det nationale center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed. Konceptet er, at der hvert år udvikles et nyt skoleeksperiment i samarbejde med en eller flere forskningsinstitutioner med det formål at belyse et udvalgt emne inden for science, teknik eller sundhed, og i år er temaet så hjerne og hjerte.

De 30.000 medvirkende skole- og gymnasieelever kommer fra 450 skoler i hele Danmark, og Peter Vuust regner med, at nogle af resultaterne af undersøgelsen kan offentliggøres allerede i november i år. 

Mere om undersøgelsen:

  • MasseEksperimentet er tilbagevendende Danmarks største skoleeksperiment og indgår i Naturvidenskabsfestivalen, som ligger fast i uge 39.
  • Naturvidenskabsfestivalen såvel som MasseEksperimentet er sponseret af Industriens Fond.
  • Det aktuelle studie er et såkaldt adfærdsstudium.
  • De 30.000 medvirkende fordeler sig på klassetrinnene fra 0. klasse i den ene ende til 3. g. i den anden.

Yderligere information:

Udtaleberettiget forsker er professor Peter Vuust, Center for Music in the Brain på Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet.
Mail: pv@pet.auh.dk
Fastnet: 78 46 16 17
Mobil: 27 11 94 71

 

 

Forskning, Teknisk/administrativ medarbejder, Institut for Klinisk Medicin, Health, Uddannelse, Pædagogik, læring og filosofi, Videnskabelig medarbejder, Health, Sundhed og sygdom