Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

STADS på vej på pension

Studieadministrationens hovedmotor – STADS – er teknologisk forældet. De 8 danske universiteter og Uddannelses- og Forskningsministeriet er gået sammen om at finde en afløser, og medarbejdere og studerende på Aarhus Universitet vil blive inddraget i processen.

14.12.2018 | Ida Hammerich Nielson

Programleder Esben Wolf skal sikre, at medarbejdere og studerende på Aarhus Universitet får indflydelse på valget af det nye studieadministrative system. Esben Wolf er relativt ny på Aarhus Universitet, men har flere store IT-relaterede implementerings- og forandringsprocesser med i bagagen fra tidligere jobs. Foto: Lars Kruse

Det nationale projekt med at finde et nyt studieadministrativt system er så småt gået i gang. STADS kan ikke udvikles, så det på længere sigt kan løfte opgaven som det altafgørende omdrejningspunkt for studieadministrationerne på de danske universiteter. De er derfor gået sammen med Uddannelses- og Forskningsministeriet om at finde et system, som kan leve op til de krav, der stilles i dag for at sikre en velkørende studieadministration.

På Aarhus Universitetet har Esben Wolf programlederrollen og står dermed også i spidsen for arbejdet med at sikre, at medarbejdere og studerende herfra bliver inddraget i processen.

”Vi vil gøre alt, vi kan, for at inddrage medarbejderne og de studerende på Aarhus Universitet i processen. De har værdifuld viden, vi har brug for. Og jeg vil gerne understrege over for mine kollegaer, at det bliver en proces, hvor vi har tid til at gøre det grundigt. Vi vil være sikre på, at vi får det bedste studieadministrative system”, siger Esben Wolf.

Hvordan inddragelsesprocessen konkret skal foregå, ligger ikke fast, for projektet er i sin begyndelse.

Studerende skal sættes i centrum
Samarbejdsparterne vurderer, at det er muligt at finde en velegnet international standardløsning. Men det skal netop leve op til de behov, de danske universiteter har – og ikke mindst vil der blive fokus på mulighederne for at tage udgangspunkt i de studerendes behov.

”Det nye system skal sætte de studerende i centrum, så de får et bedre overblik over deres studier og en nemmere selvbetjening. På samme måde vil det blive nemmere for alle, studerende som medarbejdere, at bruge systemet. For TAP’erne skulle det gerne blive muligt at arbejde mere effektivt og give dem mulighed for i højere grad at kunne koncentrere sig om de vanskelige eller usædvanlige opgaver”, forklarer Esben Wolf.

Der vil i det nye år blive oprettet en hjemmeside, hvor du kan følge med i processen omkring det nye studieadministrative system og den proces, der vil gå i gang omkring inddragelse af medarbejdere og studerende.

STADS vil køre uforandret, indtil det nye studieadministrative system træder i kraft. Der er for tidligt at sige, hvornår et nyt system kan tages i drift, men det bliver formentlig om fire-fem år.

Hvis du har spørgsmål om projektet, er du velkommen til at kontakte programleder Esben Wolf: esbenw@au.dk, tlf.: +4593521300


Afløseren for STADS
De 8 danske universiteter og Uddannelses – og Forskningsministeriet har besluttet at anskaffe og implementere et nyt studieadministrativt system som afløser for STADS. På Aarhus Universitet er den lokale indsats forankret i et program med Esben Wolf som leder og universitetsdirektør Arnold Boon som styregruppeformand. Det nationale projekt ledes af ministeriet, og universiteterne øver deres indflydelse herpå gennem det nationale projekts styrende organer og gennem deltagelse i det praktiske arbejde. Vicedirektør for AU Uddannelse Kristian Thorn og Arnold Boon er begge med i styregruppen for det nationale projekt. 

Administrativt, Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Ekstern målgruppe