Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Stillingsfællesskaber i sundhedssektoren skaber sammenhæng

Aarhus Universitet øger nu fokus på samarbejdet med offentlige og private partnere i sundhedssektoren. Målet er at skabe sammenhæng mellem grundforskning, klinisk forskning, undervisning, behandling og udvikling inden for de sundhedsfaglige områder.

15.04.2013 | Sabina Bjerre Hansen

Aarhus Universitet, Health sætter med et nyt notat om stillingsfællesskaber endnu et skib i søen med henblik på at forbedre samarbejdet i sundhedssektoren.

Aarhus Universitet, Health sætter med et nyt notat om stillingsfællesskaber endnu et skib i søen med henblik på at forbedre samarbejdet i sundhedssektoren.

Flere og flere medarbejdere på Aarhus Universitet indgår i et ansættelses- eller et funktions- og opgaveforhold med en eller flere eksterne partnere, eksempelvis sygehuse, professionshøjskoler, kommuner og private virksomheder.

Det er en af mange grunde til, at universitetet nu øger fokus på stillingsfællesskaber mellem universitetet og en række offentlige og private partnere i sundhedssektoren.

Samarbejdet styrker karrieremuligheder

Stillingsfællesskaber er nemlig et vigtigt redskab til at understøtte Aarhus Universitets bestræbelser på at dele viden med det omgivende samfund. Samtidig er stillingsfællesskaberne med til at skabe sammenhæng mellem grundforskning, klinisk og anden praksisnær forskning, undervisning, behandling og udvikling inden for de sundhedsfaglige områder.

Derudover udgør stillingsfællesskaberne et vigtigt tilbud i den vifte af karriereforløb og -muligheder, som universitetet ønsker at tilbyde medarbejdere på alle niveauer.

”Stillingsfællesskaber kan medvirke til at forstærke samspillet og videngrundlaget i sundhedssektoren. Med det øgede fokus slår vi nu for alvor fast, at vi i Aarhus er overbeviste om, at en fælles målrettet og koordineret indsats er vejen frem i sundhedssamarbejdet,” fortæller chefrådgiver, Anders Roed fra Aarhus Universitet, Health.

Fokus på videnudveksling og videnudvikling

Jørgen Andersen, direktør for ældre, sundhedsfremme, social- og beskæftigelse i Syddjurs Kommune, er også begejstret for de muligheder, stillingsfællesskaberne giver. Han hæfter sig især ved, at det nu bliver lettere også for mindre kommuner at tage del i videnudvikling og forskning ved at ansætte en forsker i samarbejde med Aarhus Universitet.

”Patienternes indlæggelser på sygehusene bliver kortere og kortere. Det betyder, at den kliniske forsknings fokus må rette sig mod at kunne følge forløb, der ikke kun foregår i hospitalsmiljøet, men som i lige så høj grad foregår i andre miljøer - ikke mindst kommunale. Det er en stor udfordring, som stillingsfællesskaberne vil kunne håndtere. Med delte ansættelser vil det nu blive lettere at følge forløb på tværs af strukturelle og organisatoriske skel, og det vil medvirke til at udvikle viden om samspillet mellem kommuner og hospitaler - til nytte for både patienter og behandlere,” fortæller Jørgen Andersen.

Høj kvalitet i forskning og uddannelse

Også chefsygeplejerske på Aarhus Universitetshospital Vibeke Poulsby Krøll vurderer, at de nye stillingsfællesskaber på tværs af klinik og universitet kommer til at gøre en forskel for både patienter og behandlere. 

”I notatet om stillingsfællesskaberne fremgår det nu helt tydeligt, hvilke karriereveje der er, når klinik og universitet samarbejder. Det betyder, at vi ikke skaber vores egne stillinger uafhængigt af hinanden, men sikrer integration de to parter imellem. Det præciserer med al tydelighed de krav, der er, ligesom det giver klarhed om terminologi i stillingsbetegnelserne. Og betydningen af akademia i karrievejene er væsentlig for at sikre kvalitet i forskning og uddannelse. Kun på den måde kan patienterne tilbydes behandling baseret på den bedste og største viden,” fortæller Vibeke Poulsby Krøll.

Aarhus Universitet, Health har i 2013 afsat en halv million kroner af de strategiske midler til tilskud til etablering af stillingsfællesskaber (delestillinger) på nye områder. De strategiske midler kan ansøges af institutterne ved Health og fordeles af dekanatet.

Yderligere oplysninger

Chefrådgiver Anders Roed
Aarhus Universitet, Health
Direkte telefon: 6020 2700  
aro@sun.au.dk


 Læs mere om de nye stillingsfællesskaber i ”Stillingsfællesskaber med AU” (pdf-fil). 

Ph.d.-studerende, Administrativt, Health, Erhverv og økonomi, Health