Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Stor interesse for AU’s teknologiske uddannelser

Stadig flere unge søger ind på AU’s IT- og ingeniøruddannelser – og der er generel fremgang i ansøgningerne på tværs af universitetets fire fakulteter. Det viser den endelige opgørelse over kvote 2-ansøgninger.

23.03.2018 | Camilla Schrøder

Foto: Lars Kruse

Igen i år oplever Aarhus Universitet, at antallet af kvote 2-ansøgninger til en IT- eller ingeniøruddannelse stiger. Den positive udvikling ses på tværs af AU’s seks IT-uddannelser, som til sammen har fået 612 ansøgninger. 250 af dem er førsteprioritetsansøgninger – en stigning på 9 pct. sammenlignet med 2017. AU’s i alt 15 ingeniøruddannelser med sommerstart har til sammen fået 976 ansøgninger. De 448 er førsteprioritetsansøgninger – en stigning på 8 pct. i forhold til sidste år.

På det teknologiske område er det i år især uddannelserne Datalogi, Bioteknologi og diplomingeniør-uddannelsen Kemi, der har fået flere ansøgninger i kvote 2.

Alle fire fakulteter har i år oplevet en større eller mindre vækst i ansøgningstallet. Det samlede antal ansøgninger landede endeligt på 14.866, hvor 5.599 har valgt en uddannelse ved Aarhus Universitet som førsteprioritet – det er 8 pct. flere end sidste år.  

Aarhus BSS står for 35 pct. af alle førsteprioritetsansøgningerne, hvor især Psykologi, Jura samt Marketing and Management Communication oplever fremgang.

Inden for de humanistiske uddannelser står Antropologi, Medievidenskab og Uddannelsesvidenskab for en stor del af væksten.

På Medicin ses en fremgang på 10 pct. i førsteprioritetsansøgninger og en fremgang på 25 pct. og 18 pct. for hhv. Folkesundhedsvidenskab og Idræt.

 

FAKTA om kvote 2

  • På landsplan har 52.891 ansøgere søgt ind på en videregående uddannelse via kvote 2.
  • AU har modtaget i alt 14.866 kvote 2-ansøgninger, hvoraf 5.599 har Aarhus Universitet som førsteprioritet.
  • AU forventer, at omkring 10 pct. af det samlede optag vil ske gennem kvote 2. Der vil dog være variationer på tværs af uddannelser.
Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Universitetsledelsens Stab