Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Stormøde om fremtidens Aarhus Universitet: Den centrale Aarhus-campus udbygges

Over de kommende 10 år udbygger Aarhus Universitet den centrale campus i Aarhus med ”Universitetsbyen”. Samtidig er det planen at udvikle aktiviteterne på Katrinebjerg og i Universitetsparken. Ønsket er at samle uddannelses- og forskningsaktiviteter, og derfor fraflytter universitetet lokaliteterne på Fuglesangs Allé, Navitas, Silkeborg og Kalø.

04.05.2018 | Sys Christina Vestergaard

Visualisering af byggeriet, som det kunne se ud. Grafik: AART Architects

Onsdag den 2. maj præsenterede rektor Brian Bech Nielsen og de fire dekaner visionerne for udviklingen af Aarhus Universitet som et endnu mere koncentreret campus-universitet.

Præsentationen fokuserede på de tre områder, hvor der vil ske markante forandringer:

1)      Universitetsbyen, et helt nyt campusområde på det tidligere kommunehospital

2)      Katrinebjerg

3)      Universitetsparken, som fortsat vil være det naturlige centrum for AU’s campus.

Aarhus Universitet samler dermed aktiviteterne på færre lokaliteter. Universitetet fraflytter Navitas, Fuglesangs Allé, Kalø og Silkeborg og flytter de faglige miljøer til Katrinebjerg, Universitetsbyen og Universitetsparken.

Katrinebjerg bliver AU’s centrum for ingeniøraktiviteter, digitalisering, digitalt design og informationsvidenskab. Mens det helt nye område, Universitetsbyen, vil rumme aktiviteter fra flere fagmiljøer, hvor man som udgangspunkt har søgt at samle miljøer og få mere faglig synergi. Bl.a. samles Molekylærbiologi og Genetik i Universitetsbyen, og de nuværende aktiviteter på Fuglesangs Allé rykker også til Universitetsbyen og bliver forbundet med det øvrige Aarhus BSS. Universitetsparken og Universitetsbyen forbindes via tunneller under Nørrebrogade. Derudover flytter også Arts fra Kasernen til Universitetsbyen. Endelig samles de faglige miljøer fra Silkeborg og Kalø med det øvrige ST Bioscience i Universitetsparken.

Rektor understregede på stormødet, at universitetet har stærke miljøer og faciliteter mange steder i landet. Og dekanerne fremhævede, at der parallelt med udbygning af den centrale Aarhus-campus fortsat vil være fuld fokus på udvikling af de øvrige Aarhus Universitet-lokaliteter.

En helt unik mulighed

Aarhus Universitet vægter det personlige møde mellem forskere og studerende højt og tænker det meget bevidst ind i udviklingen af universitetet.

”Det er netop mødet mellem forskere – mellem forskere og studerende – og i mødet mellem de studerende, at forskning- og uddannelseskvalitet skabes. Det personlige møde, den kritiske dialog og det sociale fællesskab er for os at se af uvurderlig betydning for kvalitet, nybrud og læring”, sagde rektor på stormødet. 

Forskningsfondens Ejendomsselskab, FEAS, købte i 2016 kommunehospitalsområdet, og universitetet vil blive lejere af bygningerne, efterhånden som de bliver gjort klar til indflytning. De vil blive indrettet efter de faglige miljøers behov. Det kommer der til at køre en nærmere inddragelsesproces om.

”Vi har fået en helt unik mulighed for at udvikle vores universitet og central bynær campus. Vi får råderet over nye, spændende lokaler og faciliteter, der skal udvikles til at tage højde for fremtidens måde at undervise og studere på. Og v i får bedre mulighed for at skabe samarbejde på tværs af studieretninger, faglige miljøer og forskningsmiljøer ved at placere dem fysisk tæt på hinanden”, sagde Brian Bech Nielsen.

Brian Bech Nielsen fremhævede også i sin præsentation, at bestyrelsen og universitetsledelsen er overbeviste om, at Campus-universitetet fortsat vil spille en helt afgørende rolle.

”Vi er selvfølgelig bevidste om, at nogle vil hævde, at fremtidens universitet bliver et universitet uden mure. Et universitet, hvor studerende kommer fra hele verden og følger undervisningen online. De nye teknologiske muligheder vil ændre vores hverdag markant. Men vi er fuldstændigt overbeviste om, at Campus-universitet fortsat vil spille en helt afgørende rolle”, sagde han og uddybede i forhold til, hvad det betyder for et studiemiljø at mødes:

”Vi tror fuldt og fast på, at det fortsat vil være særdeles attraktivt for unge mennesker at dele studietiden med andre unge mennesker. Det er en af grundene til, at studietiden for mange af os står som en kær livsformende periode.”

En by i byen

Universitetsbyen bliver en bilfri campus med et gennemgående strøg. Ud over universitetsfaciliteterne er der indtænkt byliv, butikker, erhverv, boliger og institutioner.

”Det bliver kort sagt et sted, man har lyst til at være – også uden for undervisnings- og arbejdstid bare fordi … der er godt at være”, understregede Brian Bech Nielsen.

Med i visionerne for den kommende Universitetsbyen er studieboliger, boliger til forskere samt faciliteter til studenteriværksætteri, entreprenørskab og startup-virksomheder.

Udbygningen af de tre områder vil ske over de kommende 10 år. Visionerne for fremtidens Aarhus Universitet kommer til at betyde omfattende flytninger. Det er der taget hånd om økonomisk. Aarhus Universitet har i øjeblikket en egenkapital på 14 procent af den årlige omsætning, og den ønsker bestyrelsen nedbragt til 10 procent. Dermed vil der være midler, som kan bruges til at indfri visionerne.

”Vi står i en skelsættende periode, hvor vi kan sætte aftryk og drømme stort. Det kommer til at kræve både tid og kræfter. Men gevinsten er til gengæld at være med til at skabe rammerne om fremtidens Aarhus Universitet”.

Medarbejdere og studerende skal de kommende måneder tage stilling til, hvordan de tænker, at fremtidens Aarhus Universitet skal være. Denne inddragelsesproces kører på fakulteterne frem til november, og i december vedtager bestyrelsen den endelige plan for Campus 2.0 – fremtidens Aarhus Universitet.

Politik og strategi, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Universitetsledelsens Stab