Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Stort engagement i ligestillingskonference 8. marts

Den 8. marts markerede Aarhus Universitet kvindernes internationale kampdag med online-konferencen ’Gender Equality at AU’ for medarbejdere og ledere.

18.03.2021 | Sys Christina Vestergaard

De mere end 400 konferencedeltagere, heriblandt mange fra ledelsen, vidner om, at der på universitetet er en stor interesse for ligestilling på AU og for den nye Handleplan for ligestilling 2020-22.

Rektor Brian Bech Nielsen bød velkommen, og prorektor Berit Eika gav en status på ligestilling på Aarhus Universitet. Derefter kom de fire oplægsholdere – professor Yvonne Benschop fra Radboud University, professor Jeremy Sanders fra Cambridge University, CEO Eva Berneke fra KMD og professor Jens Hjorth fra Københavns Universitet – med konkrete input til, hvordan man kan arbejde med ligestilling. Oplæggene havde afsæt i de fire indsatsområder i universitetets handleplan: rekruttering, karriereudvikling, ledelse og arbejdspladskultur.

Oplæg fra konferencen kan findes her.

Der var et stort engagement under konferencen, hvor deltagere bidrog livligt – blandt andet med kritiske spørgsmål til eksempelvis den faldende andel af kvindelige institutledere samt opfordringer til, at ledelsen lader sig inspirere – og gerne hurtigt – af oplægsholdernes konkrete forslag. Moderator Nynne Bjerre Christensen inddrog nogle af kommentarerne i den afsluttende debat, hvor dagens oplægsholdere og rektor Brian Bech Nielsen sad i panelet. Kommentarsporet vil desuden blive inddraget i opfølgningen på konferencen.

Aarhus Universitet har haft ligestilling som indsatsområde gennem flere år, og problemstillingerne er velkendte. Det er positivt at se udviklingen i andelen af kvindelige professorer, som siden 2014 er steget med 1 procentpoint om året. Ikke desto mindre er der stadig markante ubalancer i kønsfordelingen i en række fagmiljøer, og den åbenlyse konklusion er, at talent går tabt, når skævheden er så stor.

I 2020 var andelen af kvinder:

Adjunkter:    41 procent

Lektor:          38 procent

Professor:     24 procent

Derfor er det også vigtigt, at arbejdet med de fire indsatsområder i handleplanen fortsat har høj prioritering, alt efter hvad der er behov for lokalt.

Alle grupper, Alle AU-enheder, Universitetsledelsens Stab, Administrativt, Administration (Faglighed)