Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Studenterfagforening har fået aktindsigt i studerendes navn, ansættelse og lønmæssige forhold

Studenteransattes Landsorganisation har fået aktindsigt i 3.000 studenteransattes navn, ansættelse og lønmæssige forhold.

09.10.2014 | Svend Aage Mogensen

Studenteransattes Landsforbund (SUL) har bedt om aktindsigt i ansættelsesforholdene for alle studentermedhjælpere, studievejledere, instruktorer m.v.

”Vi har bedt om aktindsigt hos alle danske universiteter simpelthen for at få et overblik over hvor mange af de studerende, der bliver ansat på SUL-overenskomst”, forklarer organisationskonsulent Christian Damholt fra SUL.

Studerende ansættes som oftest efter enten HK-STATs overenskomst eller SUL-overenskomsten. Offentlighedsloven forpligter Aarhus Universitet til at give aktindsigt i visse oplysninger om ansatte. Universitetet bringer derfor nedenstående meddelelse:

MEDDELELSE TIL STUDENTERANSATTE

9. oktober 2014

Aarhus Universitet har fra Studenteransattes Landsforbund (SUL) modtaget en anmodning om aktindsigt i studenteransattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold (overenskomst og stillingskategori) og e-mailadresser. 

Efter offentlighedsloven er Aarhus Universitet forpligtet til at give aktindsigt i oplysninger om de ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser. 

Oplysninger om de studenteransattes navn, stilling og lønmæssige forhold er tilgængelige for en elektronisk søgning, og disse oplysninger har Aarhus Universitet i dag videregivet til SUL.

Oplysningerne om eventuel uddannelse, arbejdsopgaver og e-mailadresse er ikke umiddelbart tilgængelige for en elektronisk søgning, ligesom oplysningerne alene findes på et fåtal af personalesagerne. Skal oplysningerne findes, vil det kræve en gennemgang af alle de studenteransattes ca. 3000 personalesager, hvilket vil kræve et uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Aarhus Universitet har derfor ikke givet aktindsigt i disse oplysninger. 

Yderligere information
Hvis du har spørgsmål i den forbindelse, er du velkommen til at kontakte chefjurist Mads Niemann-Christensen, tlf. 8715 2138.

Administrativt, Studerende, Alle AU-enheder, Enhedsadministration, Uddannelse