Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Studerende i konkurrence om bedste ide til Arla

Deltagerne i universitetets nye case competition viste vilje og mod til at bruge deres viden til at løse en konkret udfordring for Arla, da AU Challenge onsdag den 4. april løb af stablen for første gang. AU Challenge er både en konkurrence i sig selv og en forberedelse til den åbne del af den veletablerede Aarhus Case Competition.

06.04.2018 | Signe Schou

Foto: Lars Kruse, AU Foto

Klokken er 14, og solen skinner ind på et par fyldte stolerækker og et lærred i Incubas lokaler. Lige nu udgør det scenen, men hovedrollerne skal spilles bagved. Her står gruppebordene, hvor 44 studerende med 29 forskellige fagligheder og 15 nationaliteter om et øjeblik tager plads for at løse en case for Arla.

De deltager i Aarhus Universitets nye case competition, AU Challenge, hvor de studerende giver sig i kast med - på ultrakort tid og med skarp deadline - at komme op med en god løsning på en reel udfordring, som Arla står over for. Der er mere end ære at vinde. Arla stiller også en præmie i udsigt.

Koncentrationen er allerede ved at indfinde sig. Arrangørerne tester udstyret, og en tiltagende stilhed bliver kun afbrudt af en enkelt studerende, som kommer flyvende gennem lokalet for at slutte sig til sin gruppe på stolerækkerne.

Merethe Kruse er projektleder for AU Challenge og har stået i spidsen for at køre det nye koncept i stilling sammen med to studentermedhjælpere og seks frivillige. At deltage i en case competition er både et fagligt og et personligt løft for deltagerne, påpeger hun:

”En case competition er et læringsformat, hvor de studerende på en umiddelbar måde kan bruge deres faglighed til at skabe værdi. Og så er det frem for alt sjovt. Ideen med AU Challenge er først og fremmest at styrke de studerendes karrierekompetencer. Når de deltager en i case competition, får de erfaring med at samarbejde med virksomheder, de får relevant indhold til deres CV og ikke mindst mod og selvtillid til at være udadvendt i deres studieliv, for eksempel ved at skrive speciale i samarbejde med en virksomhed.”

Arla har leveret case til dagens udfordring, og Irene Quist Mortensen, CSR Business Partner i Arla International, er et af dagens jurymedlemmer i AU Challenge. Hun ser klare fordele i at medvirke i et kreativt forløb som dette med studerende fra universitetet:

”Det bedste, vi kan få med os fra AU Challenge er en supergod ide, og vi regner med at blive inspireret af nogle af de løsninger, der kommer i dag. Vi håber, at nogen twister det, vi har tænkt selv og får os til at tænke i en ny retning,” siger Irene Quist Mortensen og understreger, at Arlas også ser et vigtigt rekrutteringsperspektiv ved at samarbejde med Aarhus Universitet om AU Challenge.

Ready-set-go

Men hvad de reelt set skal forholde sig til, ved deltagerne ikke. Det bliver først afsløret på dagen. Og det øjeblik indtræffer nu. Arla har ordet: ”How can on-the-go products become more sustainable with regard to packaging?” Deltagerne kan tage udgangspunkt i materialer, værdikæde, genbrugsmuligheder, markedsføring og branding eller noget helt andet. skal de præsentere et løsningsforslag for dommerne.

Straks ændrer stemningen i rummet sig. Fire og fire strømmer de studerende ud til deres gruppeborde, og snakken begynder at summe. Hver gruppe har en coach, som kan hjælpe med spørgsmål om proces, kvalificere ideer, vurdere forretningspotentiale og give feedback til grupperne.

Grupperne kender allerede hinanden. Som en del af AU Challenge-konceptet har de deltaget i fire workshops forud for i dag. Her har de lært metoder til problemløsning og samarbejde, forretningsforståelse og præsentationsteknik. I dag skal de endelig prøve kræfter med case competition-formatet og teste deres kreativitet, evne til at samarbejde og levere resultater under tidspres.

”Det er ikke et krav, at man har deltaget i en case competition før. I AU Challenge lærer man det hele fra bunden. De indledende workshops giver indføring i at arbejde med komplekse problemer, og en profiltest giver den enkelte et indblik i både sine egne og de andres faglige og personlige styrker, arbejdsmåder og bidrag i en gruppesammenhæng”, forklarer Merethe Kruse.

Mange fagligheder bliver en styrke

AU Challenge er en øvebane til den større konkurrence, Aspire, som er den åbne del af den veletablerede Aarhus Case Competition. Men AU Challenge er også en konkurrence i sig selv med sit eget særkende – tværfagligheden. Grupperne er sammensat af studerende med forskellig faglig baggrund, for eksempel Team Big Bang, som består af studerende fra politik og økonomi, ingeniørvidenskab, medicin og international virksomhedskommunikation. En af dem er medicinstuderende Ahmed Mohamed Ali Sigad. Han ser den tværfaglige tilgang i AU Challenge som en styrke:

”Vi har alle brug for erfaring med, hvordan man samarbejder på tværs af forskellige baggrunde”.

Christine Walsted Hede, som er studerende i international virksomhedskommunikation, er enig:

”At løse cases og arbejde sammen i projektgrupper er noget, man kommer til at gøre gennem hele sit arbejdsliv. Det er en lærerig oplevelse at arbejde sammen med forskellige typer mennesker og få erfaring med, hvordan man løser en case med et businessperspektiv. Og her lærer vi at arbejde med udgangspunkt i forskelligheden.”

Tværfagligheden og gruppens evne til at samarbejde tæller desuden 20% i vurderingen af gruppens løsningsforslag, når juryen skal vælge en vinder. Det er meget bevidst, at samarbejdsevne vægter højt.

”Med AU Challenge vil vi hjælpe de studerende til at nedbryde barrierer mellem fagligheder, skabe netværk og styrke sammenhængskraften på tværs af fakulteterne”, siger Merethe Kruse og tilføjer:

”Når de studerende opbygger tværfaglige kompetencer, får de også indsigt i deres egen faglighed ved at se den i sammenhæng med andre fagligheder. Det gør dem skarpere på egne kompetencer”.

Pitch foran juryen

Grupperne er i mål med deres arbejde, og klokken er nu 19.30. De studerende samler sig i det store auditorium. Juryen, der består af to repræsentanter fra Arla, en fra Boston Consulting Group og dekanen for Aarhus BSS, har sat sig på første række.

En efter en går de 11 grupper på scenen for at levere deres pitch. Niveauet er højt. Det skinner igennem i både research, resultat og selve præsentationen af løsningsforslagene. Deltagerne svarer på kritiske spørgsmål fra juryen og folder deres løsninger ud. Ideerne er meget forskellige. Nogle tager udgangspunkt i design, andre i materialer, og andre igen i at ændre indsamlingssystemerne, så mere emballage kan bliv genbrugt.

Nu er det op til juryen. Deltagerne er trætte, men spændte. Team Big Bang står lidt væk fra menneskemængden. De har pitchet en ide om en ny type skraldespand, der aflæser en kode på emballagen og åbner den del af skraldespanden, som emballagen hører til i.

“Det har været sjovt at skulle lave noget konkret og faktisk bruge det, man er blevet undervist i til at løse en problemstilling. Best case scenario er selvfølgelig, at vi vinder. Men der er skarp konkurrence, og det vigtigste er, at vi har fået noget øvelse til vores næste udfordring i Aspire,” siger Lone Hellerøe Myrtue, som studerer politik og økonomi på Aarhus BSS.

Jakob Riber Rasmussen, ingeniørstuderende i bioteknologi, supplerer:

”Normalt arbejder jeg sammen med folk med en meget ens profil og tilgang til opgave og struktur, og det har været givende og lærerigt at komme her og opleve en helt anden måde at gribe tingene an på.”

And the winner is …

Jurymedlem Irene Quist Mortensen fra Arla træder op på scenen. De frivillige står klar i kulissen med blomster, og champagnen er hældt op.

Det bliver ikke Team Big Bang, men Team Joint Effort, der løber med sejren. De har pitchet et koncept, hvor de foreslår Arla et strategisk samarbejde med en startup-virksomhed, der producerer bionedbrydelig plast efter et såkaldt ”cradle to cradle”-princip.

”Jeres præsentation var enkel og klar med en god storyline. Ideen er en smule risikabel, men vi kan godt lide det mod, I udviser ved at foreslå det,” siger jurymedlem for Arla, Irene Quist Mortensen og fortsætter:

”Det var tæt løb, og det var vanskeligt at vælge. I har alle gjort det fremragende, og vi siger tak for den store indsats. Det er utroligt, hvad I har kunnet opnå på så kort tid.”

 

Vinderne får ud over et trofæ en dag sammen med Arlas HR-afdeling, hvori der er inkluderet en intelligens- og logiktest, som ellers er forbeholdt ansøgere til lederstillinger.

Se flere billeder fra AU Challenge


Fakta om AU Challenge

  • Studerende fra AU på sidste års BA- eller kandidatniveau kan deltage.
  • Alle sender en motiveret ansøgning, og 44 er i år valgt ud til deltagelse.
  • Grupperne sammensættes tværfagligt på baggrund af en profiltest.
  • De deltager i 4 workshops, hvor de lærer samarbejde, præsentationsteknik, forretningsforståelse og problemløsningsmetoder.
  • En virksomhed stiller en udfordring, som tager udgangspunkt i et virkeligt forretningsmæssigt problem.
  • Grupperne får fire timer til at komme med et bud på en løsning og sammensætte en præsentation for juryen.
  • Vinderen af AU Challenge får en præmie, men alle grupper kan gå videre til Aspire, som er den åbne del af den anerkendte Aarhus Case Competition.

Samarbejdspartnere

  • Arla
  • Boston Consulting Group
  • Aarhus Case Competition

Jury

Irene Quist Mortensen, CSR Business Partner, Arla International

Anna Flysjö, Life Cycle Sustainability Manager, Arla

Constantin Probst, Principal, Boston Consulting Group

Thomas Pallesen, Dekan, Aarhus BSS

Arrangement, Studerende, Alle AU-enheder, Universitetsledelsens Stab