Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Studerende på forskeruddannelsen skal selv sortere i informationerne

Slut med e-mails med AU-meddelelser og alenlange nyhedsbreve og i stedet velkommen til ’My newsroom – news you can choose’. Ph.d.-skolen på Health er de første på AU, som tager ny webbaseret funktion i brug, som giver ph.d.- og forskningsårsstuderende mulighed for selv at vælge til og fra i informationsstrømmen.

16.04.2013 | Henriette Stevnhøj

Når ph.d.- og forskningsårsstuderende på Health åbner indbakken i mailprogrammet fra uge 16, vil der være tyndet gevaldigt ud i e-mails fra Ph.d.-skolen. Fremover vil meddelelser og nyheder fra forskeruddannelsen på Health i stedet blive kanaliseret ud via et nyhedsmodul, der er en ny funktion på hjemmesiden.

Alle ph.d.-studerende og forskningsårsstuderende er i løbet af de seneste uger blevet oprettet som brugere i nyhedsmodulet og har fået en profil, der er tilrettet det forskeruddannelsesprogram, de er en del af. Den personlige profil betyder, at modtageren alene får vist meddelelser og nyheder, som er relevante for netop ham eller hende. Nyhederne og meddelelserne vil ligge på forsiden af forskeruddannelsens hjemmeside, som er modtagerens startside på internettet.

Færre unødvendige informationer

I nyhedsmodulet bliver der skelnet mellem nyheder (news) og meddelelser (notices). Mens nyhederne er ’nice to have’ og dermed ikke strengt nødvendige for at passe sit arbejde, bliver meddelelserne betragtet som ’need to have’. Brugeren kan tilpasse sin profil, så nyhederne er barberet ned til et minimum eller helt sorteret fra, mens meddelelser vil blive vist i det omfang, de bliver sendt ud fra Ph.d.-skolen.

Målet er at begrænse den overflod af informationer, forskeruddannelsens brugere har oplevet, at de har fået fra Ph.d.-skolen, og som formentlig har medført, at væsentlige informationer er druknet mellem mindre betydningsfulde mails.

Den nye funktionalitet kræver, at ph.d.- og forskningsårsstuderende går på hjemmesiden for at få meddelelser fra Ph.d.-skolen. Til gengæld lover Ph.d.-skolens leder, Lise Wogensen, arbejdsro i e-mail-boxen.

”Vi er klar over, at vi har dynget vores studerende til med alt for meget information, som ikke har været prioriteret skarpt. Hertil kommer, at de har skullet holde sig orienterede på flere forskellige platforme, og det har ikke været en god løsning. Hverken for modtagerne eller os, som formidler informationerne,” siger Lise Wogensen.

Hun håber, at modtagerne fremover vil opleve en forbedret kommunikation fra Ph.d.-skolen.

”Vi vil gerne give de studerende den nødvendige ro og støtte til at passe forskningen, og dette er en af metoderne,” siger Lise Wogensen.


Fakta om nyhedsmodulet ’My newsroom – news you can choose’

  • Se en kort introfilm om funktionen på Ph.d.-skolens hjemmeside.
  • Information fra Ph.d.-skolen, der tidligere blev sendt via e-mails og nyhedsbreve, bliver fremover lagt ind i en ’nyhedscontainer’ i nyhedsmodulet på hjemmesiden. Herfra høstes de til brugerens egen liste af nyheder og meddelelser. Brugeren sammensætter selv sin nyheds- og meddelelsesliste via sin profil på hjemmesiden.
  • Når en meddelelse- og nyhedsproducent lægger en information i nyhedsmodulet, skal informationen tildeles en kategori. Disse kategorier styrer, hvortil informationen kommer hen.
Health, Alle grupper, Administrativt