Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Studerende tester ny fælles platform for digital eksamen

Godt 1.000 studerende på Arts og Science and Technology er i disse dage i gang med at afprøve AU’s fælles platform for digital eksamen.

22.06.2015 | Signe Opstrup

Aarhus Universitet er sammen med en række andre danske universiteter (KU, RUC, AAU og CBS) i gang med at udvikle en digital eksamensplatform, som bliver implementeret på AU i løbet af de kommende eksamensterminer. Der gennemføres i øjeblikket en pilottest af systemet på en række uddannelser på Arts og Science and Technology.

Formålet med pilottesten er at teste, hvordan systemet fungerer i forbindelse med de skriftlige hjemmeprøver (eksaminer uden tilsyn) samt enkelte stedprøver (eksaminer med tilsyn). Pilottesten indeholder 31 eksamener og involverer godt 1.000 studerende.

Intuitivt og brugervenligt 

Mads Henningsen og Martin Lykke Andersen studerer bygningsdesign på 4. semester. De har netop har været til eksamen afholdt på den nye fælles digital eksamensplatform:

”Når man er til eksamen og er under pres, så er det rart, at man kan nøjes med at have fokus på prøven, og ikke skal bruge energi på teknikken. Derfor var det dejligt at opleve, at den nye platform er intuitiv og brugervenlig,” fortæller Mads Henningsen. Martin Lykke Andersen supplerer:  

”Jeg følte mig helt tryg ved at bruge det nye system. Allerede inden eksamen fik vi oplæring i at bruge Digital Eksamen, så vi vidste præcis, hvordan det fungerede, da vi sad til eksamen. Det gik rigtig fint – systemet var nemt at bruge, og jeg havde ingen problemer med at hente min eksamensopgave ned eller uploade min færdige eksamensbesvarelse tre timer senere,” siger han.

Medarbejdere og studerende evaluerer Digital Eksamen

Både studerende, bedømmere og eksamensadministratorer bliver bedt om at deltage i en samlet evaluering af pilottesten af Digital Eksamen. Formålet med evalueringen er bl.a. at opnå viden om, hvordan medarbejdere og studerende bruger systemet – hvad der fungerer godt, og hvor er der behov for justeringer?

Hvad er Digital Eksamen?                   

Digital Eksamen er et system, du som studerende anvender til både udarbejdelse og aflevering af din eksamensbesvarelse og til modtagelse af bedømmelsen.

Når systemet er fuldt implementeret, vil den fælles platform for digital eksamen give en række fordele for de studerende såsom:

  • Øget fleksibilitet og tilgængelighed i forhold til din adgang til eksaminer – du vil fx både kunne downloade din eksamensopgave og uploade og aflevere din eksamensbesvarelse uden at møde op på universitetet
  • Bedre, hurtigere, mere tidssvarende og mere ensartet service på tværs af AU
  • Færre it systemer at navigere rundt i
  • Alle studerende får en ensartet oplevelse af eksamensafvikling på tværs af AU

Yderlige oplysninger

På supportsiden digitaleksamen.au.dk. får du svar på de oftest stillede spørgsmål til brugen af Digital Eksamen. Desuden findes her vejledninger og videoer.

Administrativt, Studerende, Alle AU-enheder, AU Uddannelse, Uddannelse, Ph.d.-studerende