Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Studie: Vores foretrukne musik spiller i takt med døgnets rytme

Forskere ved Center for Music in the Brain på Aarhus Universitet har analyseret over to milliarder streaminger på Spotify for at undersøge, hvordan vores dagsrytme afspejles i den musik, vi lytter til.

03.01.2022 | Jakob Binderup Christensen

Musikken vi lytter til er en direkte afspejling af måden, vi strukturerer vores daglige rutiner, viser nyt studie foretaget af blandt andre Ole Adrian Heggli, adjunkt ved Center for Music in the Brain på Aarhus Universitet.

En udslidt floskel siger, at musik er sjælens sprog, men er musikken også rytmen i vores liv?

Det har et hold forskere fra Center for Music in the Brain, Aarhus Universitet & Det Jyske Musikkonservatorium sat sig for at undersøge, og efter at have analyseret en stor del af den musik, som folk i den vestlige verden lytter til, er svaret ”ja”.

Således er den musik, vi lytter til, en direkte afspejling af måden, vi strukturerer vores dag, og vi foretrækker forskellige typer musik på forskellige tidspunkter af døgnet.

Har analyseret over to milliarder streaming-aktiviteter

Det forklarer Ole Adrian Heggli, adjunkt på Center for Music in The Brain på Aarhus Universitet, der har udført undersøgelsen sammen med postdoc Jan Stupacher og centerleder professor Peter Vuust.

”Vi har fundet ud af, at tidspunktet på døgnet påvirker, hvilken type musik vi lytter til. For eksempel er den musik, vi lytter til om aftenen hurtigere og mere dansevenlig end den musik, vi lytter til om morgenen,” siger han.

I forbindelse med studiet har forskerne analyseret over to milliarder ”streaming-aktiviteter” fra musiktjenesten Spotify.

Herigennem har de identificeret fem afgrænsede tidsblokke på døgnet, hvor der er tydelige fællestræk i de typer musik, som folk lytter til.

Eksempelvis er morgentimerne karakteriseret ved musik, der opleves som højt og mere energisk sammenlignet med de øvrige tidsblokke.

Over middag ses der et tydeligt skifte til musik med øget tempo, men det er først efter klokken 20 at ”tempoet” og ”dansevenligheden” i musikken når sit maksimale niveau.

Dette mønster er ens for alle ugens dage og afviger kun en lille smule i længde og starttidspunkt i weekenderne.

Giver indblik i daglige rutiner

Resultatet giver ifølge Ole Adrian Heggli et nyt indblik i vores daglige rutiner og en detaljeret forståelse for, hvordan de afspejler sig i vores foretrukne musik.

”Noget af dette hænger sammen med de ting, vi foretager os. Vi har for eksempel forskellige playlister til vores løbeture, til når vi skal koncentrere os på arbejdet, og når vi skal nyde en doven søndag,” siger han.

Ole Adrian Heggli understreger, at de daglige mønstre primært gør sig gældende for valg af playlister.

Til gengæld er der ingen tydelige mønstre for valg af enkelte numre.

Fortæller noget om menneskelig adfærd

Ifølge Ole Adrian Heggli er studiet et eksempel på, hvordan vi kan analysere vores hverdag ud fra de digitale spor, vi efterlader.

Og det kan potentielt være værdifuld viden for flere parter.

”Vores studie fortæller os grundlæggende noget om den menneskelige adfærd - hvordan vores musikpræferencer ændrer sig – gennem de spor, som vores online-aktiviteter efterlader,” siger Ole Adrian Heggli og tilføjer:

”Det kunne hjælpe både musikere og online musiktjenester til at få en bedre forståelse for, hvilken type musik vi foretrækker på forskellige tidspunkter af døgnet.”

 

Bag om studiet:

Studiet har undersøgt tidsmønstre i musiklytning i et offentlig tilgængelig dataset, samt analyseret forsøgsdeltageres opfatninger af tidspreferance for musiklytning.

Studiet er finansieret af Danish National Research Foundation og Austrian Science Fund. 

Eventuelle interessekonflikter: Ingen.

Studiet er publiceret i Royal Society Open Science, 10. November 2021.

 

Kontakt: 

Ole Adrian Heggli, adjunkt på Center for Music in The Brain på Aarhus Universitet.

Telefon: 53571103

Mail: ole.heggli@clin.au.dk

Forskning, Videnskabelig medarbejder, Health, Health, Offentligheden/Pressen, Institut for Klinisk Medicin, Teknisk/administrativ medarbejder, Musicinthebrain