Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Succes og økonomi sætter foreløbig prop i forskningsåret

Et stigende antal ansøgere medfører flere afslag i den aktuelle ansøgningsrunde til det efterspurgte forskningsår på Aarhus Universitet, Health. Årsagen er dels en meget stor tilstrømning, dels den økonomiske situation i de kommende år. Ansøgere og vejledere får besked i slutningen af januar.

02.12.2015 | Kirsten Olesen

Health nu nødsaget til kun at indskrive 60 forskningsårsstuderende i den aktuelle, halvårlige ansøgningsrunde. Foto: Lars Kruse, AU.

Efter nogle år, hvor antallet af indskrevne, sundhedsvidenskabelige forskningsårsstuderende på Aarhus Universitet har været støt stigende til ca. 150 i 2015, er Health nu nødsaget til at vende tilbage til et mere normalt leje med 60 indskrivninger i den aktuelle, halvårlige ansøgningsrunde.

Interessen for ordningen, der gælder for studerende på odontologi og medicin, har siden 2010 oplevet en kraftig vækst blandt medicinstuderende: I dag bliver op mod en tredjedel på en årgang indskrevet på forskningsåret, og da den seneste, halvårlige ansøgningsfrist udløb 15. november, var antallet af ansøgninger 83. Det svarer til ca. 160 på årsbasis, hvilket er det hidtil højeste, og derfor sætter fakultetsledelsen en midlertidig prop i indskrivningen, når de 60 bedst kvalificerede ansøgere er fundet.
Muligheden for at blive optaget uden om ansøgningsrunderne via et såkaldt ”fast track”, hvis man har opnået fuld ekstern finansiering, er også suspenderet fra dags dato og indtil videre.

”Jeg er helt klar over, at beslutningen får konsekvenser både for nogle ansøgere og for nogle forskningsenheder, der helt aktuelt går glip af en rekrutteringsmulighed, de havde kalkuleret med. Men set i helikopterperspektiv har vi nu nået en tilstrømning, der ikke længere er holdbar, hvis forskningsåret skal være et tilbud til de særligt forskningsinteresserede studerende, og hvis den administrative understøttelse - herunder tilbud om deltagelse i ph.d.-kurser - skal kunne klare opgaven”, siger prodekan og ph.d.-skoleleder Lise Wogensen Bach, Health.

Den økonomiske situation spiller ind

Dertil kommer de økonomiske konsekvenser af, at forskningsåret er blevet så stor en succes: I og med, at man tager orlov fra studierne, mens man prøver kræfter med forskningsmiljøet, så går Aarhus Universitet glip af en færdiggørelsesbonus, og pga. fremdriftsreformen risikerer universitetet yderligere at få en studiefremdriftsbøde. Desuden vil der fremover blive flyttet kroner fra ”STÅ” til færdiggørelsesbonus, hvilket betyder færre ”STÅ-midler” til universitetet:

”Vi er selvfølgelig kede af at måtte sige nej til flere ansøgere, end vi plejer.  Men vi er nødt til at begrænse antallet lige nu og hjælpe med til, at fakultetets indtægter og udgifter kommer i bedre balance i de kommende år”, siger Lise Wogensen Bach.

Hvad der skal ske i forbindelse med forårets ansøgningsrunde afventer et udvalg under Healths fakultetsledelse. Udvalget skal tage stilling til, hvor niveauet for optag af forskningsårsstuderende fremover skal ligge, og det forventes at være klar med en indstilling til foråret.

Behandles efter normal procedure

Beslutningen om at dæmme op for de mange ansøgninger kommer lige i kølvandet på en ny rapport fra Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, CESU, ved Aarhus Universitet. Den viser, at de forskningsårsstuderende opnår gode og relevante akademiske, personlige og kommunikative kompetencer, og at forskningsåret fungerer fint som afsæt for en ph.d.-uddannelse.

”Så forskningsåret ser ud til at være en succes både for de studerende og for forskningsmiljøet. Men i samspillet med den økonomiske ramme bider succesen nu sig selv i halen i et omfang, så vi bliver nødt til at begrænse tilstrømningen og vende tilbage til et niveau, der er lidt mindre end i 2014, hvor vi indskrev 127 i alt”, siger Lise Wogensen Bach.

Ansøgningerne bliver som altid behandlet af tildelingsudvalget, og ansøgerne får besked på mail efter normal procedure i slutningen af januar.


Fakta:

  • Forskningsåret består af 12 måneders forskning på fuld tid og under vejledning på ét af institutterne på Health. Den studerende skal søge orlov i mindst 6 måneder fra studiet under forskningsåret.
  • AU taber færdiggørelsesbonus, hvis kandidatforløbet bliver afbrudt, mens man tager sit forskningsår, fordi man skal være færdig på normeret tid + 3 måneder for at udløse en færdiggørelsesbonus til AU.
  • Som led i fremdriftsreformen skal AU forbedre gennemførselstiden på studierne. Hvis det ikke sker, får AU en såkaldt studiefremdriftsbøde.
  • Kriterier for vurdering af ansøger og projekt er beskrevet på Forskeruddannelsens hjemmeside.

Yderligere oplysninger:

Prodekan og ph.d.-skoleleder Lise Wogensen Bach
Aarhus Universitet, Health
Tlf. 8715 2012
lwb@au.dk 

Ph.d.-administrator Katrine Lehmann
Aarhus Universitet, Administrationscenter Health, HE Forskeruddannelsen
Tlf. 8715 3717
katl@au.dk

Talentudvikling, Sundhed og sygdom, Alle grupper, Institut for Folkesundhed, Health, Ekstern målgruppe