Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ph.d.-studerende hædret med prestigelegat på PhD Day

Tre særligt dygtige ph.d.-studerende fra det sundhedsvidenskabelig fakultet deler Fogh-Nielsen-legatet på i alt 125.000 kr.

30.01.2017 | Lise Wendel Eriksen

Fogh-Nielsen legatet blev uddelt til 3 ph.d.-studerende på PhD Day 2017.

I år er det forskningstalenterne Maria Primo, Junjing Su og Morten Nørgaard Andersen, alle tre fra Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet, der modtager det prestigefyldte legat. Fogh-Nielsen-legatet gives til særligt dygtige ph.d.-studerende og går til videreførelse af fremragende forskningsindsats.

Morten Nørgaard Andersen, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet modtager 55.000 kr.

Morten Nørgaard Andersen har i sin forskning særligt fokus på en type af immunceller kaldet makrofager og deres rolle i forbindelse med knoglemarvskræft (myelomatose). Kroppens eget immunsystem er faktisk i stand til at bekæmpe og fjerne kræftceller, men lige netop disse makrofager ser ud til at have den modsatte effekt og i stedet fremme kræftcellernes vækst ved myelomatose og andre kræftsygdomme.

Morten Nørgaard Andersen har i sit forskningsprojekt karakteriseret makrofag-cellerne og udviklet et lægemiddel, som sandsynligvis kan optages i netop de kræftfremkaldende makrofager og forhåbentlig omdanne dem til kræftbekæmpende immunceller. Forskningen kan på sigt bidrage til at opnå ny viden om kræftsygdommes biologi, der er essentiel for at kunne udvikle bedre diagnostik og mere målrettet behandling til kræftpatienter.

Se Morten Nørgaard Andersens præsentation af sin forskning på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=XEDgPIPETuo&t=4s

 

Maria Primo, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet modtager 35.000 kr.


Når vores immunceller bliver inficeret med bakterier eller vira, de såkaldte patogener, aktiverer immunsystemet flere antivirale mekanismer for at beskytte kroppen mod infektioner. Maria Primo har i sit forskningsprojekt undersøgt, hvordan disse cellemekanismer i immunforsvaret er reguleret ved at identificere og karakterisere nye mikroRNA-molekyler.

Maria Primos forskning bidrager i særlig grad til viden om celleprocesser ved autoimmune sygdomme, men gavner også forskning inden for hele immunologien.

Se Maria Primos præsentation af sin forskning på Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=ACr0eCd1yeA&t=7s

 

Junjing Su, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet modtager 35.000 kr.

Junjing Su forsker i kredsløbets fysiologi og mere konkret i det komplekse forhold mellem hjertet og lungekredsløbet og samspillet mellem blodtrykket og blodgennemstrømningen hos patienter med pulmonal hypertension. Pulmonal hypertension er en alvorlig kredsløbssygdom, der er karakteriseret ved meget højt blodtryk i lungekredsløbet, som kan føre til højresidigt hjertesvigt.

Trods store fremskridt de sidste 10 år er dødeligheden blandt patienter med pulmonal hypertension fortsat høj. Junjing Sus forskning giver bedre indblik i de bagvedliggende sygdomsmekanismer, der på sigt kan fremme udviklingen af mere målrettet behandling for patienter med pulmonal hypertension.

Se Junjing Sus præsentation af sin forskning på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=eMJNY1kz90E&t=1s

 

Legatet, som i dets fulde længde hedder: Konsul Johannes Fogh-Nielsens og fru Ella Fogh-Nielsens legat, blev uddelt ved Healths årlige PhD Day d. 27. januar 2017. Fordelingen af pengesummen skete efter en vurdering af de tre ph.d.-studerendes præsentationer af deres forskningsprojekter. 


Kontakt

Læge, ph.d.-studerende Morten Nørgaard Andersen
Aarhus Universitet, Institut For Biomedicin
morten@biomed.au.dk

 

Ph.d.-studerende Maria Primo
Aarhus Universitet, Institut For Biomedicin
mnascimentoprimo@biomed.au.dk

 

Ph.d.-studerende Junjing Su
Aarhus Universitet, Institut For Biomedicin
Junjing.su@biomed.au.dk

 

 

 

Videnskabelig medarbejder, Sundhed og sygdom, Navnenyt, Ekstern målgruppe, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Graduate School of Health, Ph.d.-studerende, Institut for Biomedicin, Offentligheden/Pressen