Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sundhedsdekaner og hospitalsdirektører i fælles protest

Regeringens planer om at beskatte private fonde får nu universiteternes sundhedsdekaner og direktørerne fra de fire universitetshospitaler i Danmark til uopfordret at sende et kritisk høringssvar.

27.11.2015 | Ulla Krag Jespersen

Dekan Allan Flyvbjerg er initiativtager til høringssvaret, som advarer mod flere besparelser på sundhedsforskningen.

Dekan Allan Flyvbjerg er initiativtager til høringssvaret, som advarer mod flere besparelser på sundhedsforskningen.

Udsigten til flere nedskæringer på sundhedsforskningen får nu sundhedsdekaner og hospitalsdirektører til at gå sammen om et høringssvar, der advarer om regeringens planer om at forringe vilkårene for de private fonde.

"Først kom besparelserne på den offentlige forskning, da regeringen reducerede budgettet til Det frie Forskningsråd og Innovationsfonden med 600 mio. kr. Nu ligger der så en plan om at fjerne fradragsretten for de almennyttige, private fonde, som spiller en helt central rolle for dansk sundhedsforskning. Det kan få meget store konsekvenser for fremtidens udvikling af ny medicin og nye behandlingsmetoder," siger sundhedsdekan ved AU, Allan Flyvbjerg.

Bag høringssvaret står en samlet kreds af topchefer inden for dansk sundhedsforskning:

  • Per Christiansen, hospitalsdirektør, Rigshospitalet
  • Gert Sørensen, hospitalsdirektør, Aarhus Universitetshospital
  • Jens Ole Skov, hospitalsdirektør, Aalborg Universitetshospital
  • Niels Nørgaard Pedersen, hospitalsdirektør, Odense Universitetshospital
  • Lars Hvilsted Rasmussen, dekan for det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
  • Ole Skøtt, dekan for det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet
  • Ulla Wewer, dekan for det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
  • Allan Flyvbjerg, dekan for Health, Aarhus Universitet

På skatteminister Karsten Lauritzens officielle høringsliste er der ingen forskningsrelaterede høringsparter. Derfor har dekanerne og hospitalsdirektørerne valgt at sende et uopfordret høringsbrev i håb om at få indflydelse på beslutningsprocessen. Høringsfristen udløber i dag, fredag den 27. november 2014.

Læs høringssvaret her (pdf)

Læs også debatindlægget En dobbelt lammer til dansk forskning, som blev bragt i Politiken den 24. november 2015.

Videnskabelig medarbejder, Health, Health, Forskning, Politik og strategi, Teknisk/administrativ medarbejder, Offentligheden/Pressen, Ph.d.-studerende