Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sundhedsminister fik videnskabeligt input til det politiske arbejde

Minister for Sundhed og Forebyggelse Nick Hækkerup var onsdag i Aarhus for at diskutere sundhedsforskning med repræsentanter for Region Midtjylland og Aarhus Universitet. Han hæftede sig især ved de mange eksempler og gode råd, som han tager med sig hjem til arbejdet på Christiansborg.

20.11.2014 | Sabina Bjerre Hansen

Sundhedsminister Nick Hækkerup (t.h.) ankommer til Skurbyen i Skejby, hvor Det Nye Universitetshospital er under opførelse. 1. næstformand Bente Nielsen (i midten) og 2. næstformand Anne V. Kristensen (t.v.), begge Region Midtjylland, tager sammen med dekan Allan Flyvbjerg (bagest) imod ministeren. Foto: Jesper Rais/AU Kommunikation.

Sundhedsminister Nick Hækkerup (t.h.) ankommer til Skurbyen i Skejby, hvor Det Nye Universitetshospital er under opførelse. 1. næstformand Bente Nielsen (i midten) og 2. næstformand Anne V. Kristensen (t.v.), begge Region Midtjylland, tager sammen med dekan Allan Flyvbjerg (bagest) imod ministeren. Foto: Jesper Rais/AU Kommunikation.

Aarhus Universitet og Region Midtjylland har længe arbejdet på at få et møde i stand med sundhedsministeren. Først med forhenværende sundhedsminister Astrid Krag og nu med Nick Hækkerup.

”Tredje gang er åbenbart lykkens gang,” sagde Health-dekan Allan Flyvbjerg, da han onsdag den 19. november 2014 bød sundhedsminister Nick Hækkerup velkommen til Aarhus og til byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Skejby.

Sammen med konstitueret koncerndirektør i Region Midtjylland Christian Boel indledte Allan Flyvbjerg mødet med en kort introduktion til sundhedssamarbejdet i regionen.

”Regionens og universitetets tætte samarbejde bygger på en række aftaler, hvoraf nogle går helt tilbage til 1979. Det er dem, vores samarbejde bygger på.  Men i praksis bæres det hele af vores dygtige og engagerede medarbejdere. Det er den fælles, daglige indsats inden for både forskning, uddannelse og patientbehandling, der gør os unikke,” sagde Allan Flyvbjerg. 

Først på programmet for ministerbesøget var en præsentation af planerne for og status på Det Nye Universitetshospital i Skejby. Modellen på billedet er en model af det store byggeprojekt, som bliver på mellem 450.-500.000m2. Det nuværende hospital i Skejby er på 160.000m2.

Projektdirektør for Det Nye Universitetshospital Frank Skriver Mikkelsen (i midten) delte ud af sin viden om byggeprojektet både ude og inde. Her er han fotograferet sammen med ministeren og dekanen på en udkigspost med udsyn over det meste af byggeriet.

Dagens program bød desuden på en række oplæg om seneste nyt inden for sundhedsvidenskabelig forskning med fokus på patienternes udbytte af samme. Ministeren stillede hyppigt spørgsmål til forskernes holdning og anbefalinger til det, de præsenterede.

Under professor, dr.med. Torsten Lauritzens oplæg om forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis efterlyste sundhedsminister Nick Hækkerup blandt andet konkrete idéer til det videre forløb med at implementere de forebyggende helbredsundersøgelser i de praktiserende lægers arbejde.

På jagt efter eksempler og gode råd

”Det her er ekstremt interessant. Det er jo lige vand på min mølle. Og nu er pengene til helbredsundersøgelserne også sat af på finansloven. Hvordan vil du anbefale, at vi sætter arbejdet i gang?” spurgte ministeren.

”Det handler først og fremmest om at motivere både de praktiserende læger og patienterne til at gennemføre de her forebyggende undersøgelser. Vi har som praktiserende læger en forpligtelse til at udbrede tilbuddet til målgruppen og til at overbevise de pågældende patienter om, at det er umagen værd,” svarede Torsten Lauritzen.

Senere faldt snakken på hensynet til datasikkerhed versus forskernes behov for adgang til nationale registre og databaser. Her efterspurgte ministeren eksempler på, hvad adgangen til de nationale data betyder for sundhedsforskningen.

”Vi bidrager hellere end gerne med konkrete cases. Det her er afsindigt vigtigt for os. Og for vores mulighed for at kunne tilbyde patienterne den bedst mulige behandling også i fremtiden,” sagde dekan Allan Flyvbjerg.

Efter cirka tre timers visit i Aarhus takkede ministeren både regionen og universitetet for et godt møde.

”Tusind tak for i dag. Det har været utroligt spændende. Jeg er meget imponeret over jeres samarbejde. I er langt fremme her. Og jeg har fået masser af god viden på kort tid. Det er meget værdifuldt,” sagde Nick Hækkerup.

Alle billeder er taget af fotograf Jesper Rais fra AU Kommunikation.

Administrativt, Sundhed og sygdom, Videnskabelig medarbejder, Health, Health, Arrangement, Teknisk/administrativ medarbejder, Offentligheden/Pressen