Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Svar til Anton Geist fra Dagbladet Information

Rektor Brian Bech Nielsen svarer på dagens leder i Dagbladet Information. Svaret deles på AU’s hjemmeside for at give Aarhus Universitets medarbejdere mulighed for at læse med.

10.05.2021 | Brian Bech Nielsen

Foto: Lars Kruse

Journalist Anton Geist udbeder sig i dagens leder i Dagbladet Information en forklaring fra undertegnede.

Den giver jeg selvfølgelig gerne. Inden jeg går videre hermed, vil jeg gerne endnu en gang stærkt beklage, at aktindsigterne blev håndteret i strid med loven, samt at der efterfølgende ikke blev givet retvisende oplysninger til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Det er uacceptabelt og dermed også en sag, jeg som rektor ser på med den allerstørste alvor.

Anton Geist påpeger, at min udmelding om, at jeg har været med til at træffe en lovstridig beslutning, kommer meget hurtigt efter vores første udmelding om styrelsens kritik d. 5 maj.

Lad mig kort forklare årsagen hertil:

Aktindsigtssagen går tilbage til efteråret 2019. Jeg deltager som rektor i rigtigt mange møder, og hukommelseslageret rækker ikke til at huske alt. Jeg har derfor i efteråret 2020 i forbindelse med, at akterne tilgik styrelsen, forespurgt, om der var noget, der gav anledning til at sætte spørgsmålstegn vedrørende min egen ageren i sagen som rektor. Det blev jeg betrygget i ikke var tilfældet. Jeg bliver derfor ubehageligt overrasket, da jeg den 6. maj i år om morgenen tjekker min funktionspostkasse, og der finder en mail med udkast til dagsorden for et møde d. 15 oktober 2019, hvori jeg selv deltog.

Det stod da klart, at spørgsmålet om aktindsigter formelt var blevet behandlet som et af flere beslutningspunkter på mødet, og jeg orienterede derfor straks AU’s bestyrelsesformand og stillede min stilling som rektor til rådighed.

Af mødematerialet fremgik ikke, at den foreslåede håndtering ville være i strid med lovgivningen. Det blev heller ikke nævnt på mødet. Jeg havde derfor ikke grund til at hæfte mig særligt ved denne beslutning blandt de mange andre beslutninger, der træffes ved mit bord.

De seneste dages omtale i Dagbladet Information kunne give den opfattelse, at jeg mod bedre vidende skulle have ladet universitetets to første, og ikke retvisende, udtalelser gå videre til styrelsen. Det må jeg kraftigt afvise.

Umiddelbart efter, at Dagbladet Information bragte den første artikel om, at AU skulle have brudt loven den 5. november 2019, forespurgte jeg skriftligt, om vi havde ageret korrekt i denne sag og blev skriftligt betrygget i, at der var handlet i overensstemmelse med loven.

Det var vores chefjurist, der udarbejdede alle redegørelserne til styrelsen, og de to første redegørelser blev fremsendt til undertegnede uden forbehold eller anmærkninger. Jeg var på daværende tidspunkt overbevist om, at vi havde optrådt lovmedholdeligt og fandt ikke anledning til at betvivle, at de to redegørelser var retvisende.

 

 

Information er bekendt med, at rektors svar bringes på au.dk og m.au.dk og er tilbudt at bringe det hele eller dele af det i avisen.

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet