Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Tættere samarbejde mellem Aarhus Universitet og Kræftens Bekæmpelse skal styrke forskning

Aarhus Universitet og Kræftens Bekæmpelse indgår i et nyt formaliseret samarbejde. Målet er at gøre det nemmere at tiltrække forskningsbevillinger til fælles projekter og give et bedre grundlag for at dele og udvikle ny viden og nye teknologier.

30.09.2016 | Henriette Stevnhøj

AU og Kræftens Bekæmpelse knytter nu båndene tættere til hinanden i form af en ny samarbejdsaftale.

Aarhus Universitet og Kræftens Bekæmpelse knytter nu båndene tættere til hinanden i form af en ny samarbejdsaftale, som skal styrke forskningen i Danmark.

De to parter arbejder allerede i dag sammen om forskning, men den nye aftale vil styrke samarbejdet endnu mere inden for kerneområderne forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling.

Konkret betyder det, at forskerne på tværs af de to organisationer får formelle rammer at lave fælles projekter indenfor. Det kan være at dele og udvikle viden om ny forskning og teknologi eller at starte fælles projekter.

Målet er også, at et stærkere samarbejdet på tværs af geografi og forskningsekspertise vil give bedre muligheder for at tiltrække eksterne forskningsbevillinger både nationalt og internationalt", forklarer Allan Flyvbjerg, som indtil 30.09.2016 var dekan ved Aarhus Universitet:

"Historisk set har vi tradition for nære relationer til Kræftens Bekæmpelse, og vi har på mange områder samme mål om at skabe viden om til forebyggelse og behandling af kræftsygdom. Nu laver vi en formel fælles struktur, som giver os et bedre afsæt i konkurrencen om eksterne bevillinger. Det er en stor fordel til gavn for alle parter og ikke mindst for patienter og familier, der er ramt af kræftsygdom", siger Allan Flyvbjerg.

For Kræftens Bekæmpelses direktør Leif Vestergaard Petersen er det en vigtig pointe, at samarbejdet styrker forskning, der kommer patienterne til gavn.

"Vores ambition er, at danske kræftforskere og kræftlæger arbejder sammen på tværs i hele landet, og samarbejdet mellem Aarhus Universitet og Kræftens Bekæmpelses forskere er et led i den ambition. Det er forskning og viden, som hele tiden driver os frem mod bedre løsninger og behandlinger, og en stærkere forskning kan være med til at styrke områder som forebyggelse, opsporing og behandling af kræftsygdomme. Områder som blandt andet kan bidrage til, at færre i fremtiden dør af kræft", siger Leif Vestergaard Petersen.

 

Yderligere kontakt:

Ole Steen Nielsen, konstitueret dekan
Health, Aarhus Universitet
osn@au.dk
Mobil: 24 76 50 93

 

 

Samarbejde, Sundhed og sygdom, Offentligheden/Pressen, Health, Health