Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Tidlig omskæring kan give sociale udfordringer som voksen

Der kan være psykologiske senfølger af at blive omskåret som spæd. Det viser en international undersøgelse, som forskere fra blandt andet Aarhus Universitet står bag.

17.12.2020 | Helle Horskjær Hansen

I Danmark gennemføres knap 4000 omskæringer af medicinske grunde, blandt andet på grund af forhudsforsnævringer, og det vurderes, at der årligt finder 2.000 rituelle omskæringer sted. Det sidste tal er dog behæftet med stor usikkerhed, da indgrebet typisk ikke registreres. Foto: Health Kommunikation.

I Danmark gennemføres knap 4000 omskæringer af medicinske grunde, blandt andet på grund af forhudsforsnævringer, og det vurderes, at der årligt finder 2.000 rituelle omskæringer sted. Det sidste tal er dog behæftet med stor usikkerhed, da indgrebet typisk ikke registreres. Foto: Health Kommunikation.

Forskere har længe været uenige om, hvordan det påvirker sundheden – også den mentale – når små drenge bliver omskåret. Nu viser et studie, at det har konsekvenser i voksenlivet at blive tidligt omskåret – som en tredjedel af verdens mandlige befolkning bliver. Alessandro Miani og Michael Winterdahl fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital har koordineret undersøgelsen.

”Vi ville gerne udfordre den antagelse, at der ikke er sene konsekvenser af tidlig omskæring ud over de rent fysiske på grund af fraværet af forhud,” siger Michael Winterdahl om baggrunden for undersøgelsen.

Sværere ved at knytte sig

Forskerne rekrutterede 408 mænd, som var blevet omskåret inden for den første måned af deres liv og 211 ikke-omskårne mænd. De udfyldte alle spørgeskemaer, hvor fokus var på evnen til at knytte sig til andre og håndtering af stress.

”Undersøgelsen viste, at tidligt omskårne mænd havde sværere ved at knytte sig til eksempelvis partneren og var mere følelsesmæssige ustabile, mens der ikke blev fundet forskelle i empati eller tillid. Tidlig omskæring var også forbundet med stærkere seksuel drift samt en lavere stresstærskel,” fortæller Michael Winterdahl.

Han uddyber: “Vi ved fra tidligere studier, at netop kombinationen af tilknytning til partneren og følelsesmæssig stabilitet er vigtig for at kunne opretholde et sundt parforhold og dermed familiestuktur. Mangel på samme kan medføre frustrationer og en måske mere grænsesøgende seksuel adfærd.”

Stresset spædbarn

Resultaterne er offentliggjort i tidsskriftet Heliyon.

Ifølge forskeren kobler studiet den tilstand af stress, som tidlig omskæring udløser hos spædbarnet, sammen med ændret adfærd, der først viser sig som voksen.

”Vores fund er særlig interessant for kommende forældre, der ønsker at træffe et informeret valg om omskæring på vegne af deres barn, men henvender sig også til alle, der ønsker at få belyst et meget tabubelagt emne, der ofte drukner i en følelsesladet diskussion,” siger Michael Winterdahl.

Han understreger, at undersøgelsen ikke som sådan peger på sygelige forandringer blandt omskårne mænd.

“Vores studie siger noget om forskelle på populationsniveau, ikke om individer. Det er vigtigt at huske på, at vi som individer varierer utroligt meget på stort set alle parametre - altså også på, hvordan vi eksempelvis knytter os til vores partner,” siger Michael Winterdahl.

Bag om resultatet

  • En tværsnitsundersøgelse, hvor 408 omskårne og 211 ikke-omskårne amerikanske mænd har besvaret forskellige spørgeskemaer.
  • Samarbejdspartnere: Gian Antonio Di Bernardo, University of Modena og Reggio Emilia, Italien, Brian D. Earp, Yale University, USA, Astrid Højgaard, Aalborg Universitetshospital, Paul Zak, Claremont Graduate University, USA og Jørgen Hoppe.
  • Studiet er finansieret af Aarhus Universitet
  • Den videnskabelige artikel kan læses i tidsskriftet Heliyon

Kontakt

Gæsteforsker Michael Winterdahl
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin
Aarhus Universitetshospital Nuklearmedecin og PET
Mobil: 25 17 81 11
michael.winterdahl@clin.au.dk

Forskning, Offentligheden/Pressen, Health, Health, Videnskabelig medarbejder, Institut for Klinisk Medicin, Teknisk/administrativ medarbejder