Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Valg til Institutforum på Odontologisk Institut 2015

Den 22. og 23. april 2015 afholdes der valg til Institutforum på Odontologi.

21.01.2015 | Mette Provstgaard

Opstilling til valget

På valg er 2 VIP repræsentanter, 1 phd repræsentant, 1 TAP repræsentant og 2 repræsentanter fra de prægraduate studerende.

Ønsker du at opstille skal du:

  • Kontrollere, at du er opført på den rette valgliste (se nedenfor) og
  • Inden den 5. marts sende en mail til Mariann Bøje mb@odontologi.au.dk med oplysning om din opstilling, vedhæftet en udfyldt OPSTILLINGSBLANKET

OPSTILLINGSLISTER - KANDIDATER 2015

Frist for indsigelse mod opstillede kandidater er den 24. marts.


Valglister 2015

Valgliste VIP & TAP 2015

Valgliste Studerende 2015

Valglister Phd'ere 2015


Herunder kan du læse mere i valgcirkulæret om reglerne for at blive valgt til Institutforum. Der er også vedhæftet en tidsplan for valgforløbet og uddrag af valgregler for Århus Universitet. Ønsker du flere oplysninger om valget, end du finder her, kan du skrive til sekretariatsleder Mariann Bøje.

Tidsplan for valg til Institutforum 2015
Valgcirkulære for institutfora Health
Uddrag af valgregler for Århus Universitet

Selve valget foregår elektronisk via ”Selvbetjeningen”. Der rundsendes mere information om dette inden valget.


Generelt om Institutforum på Odontologisk Institut.

Hvem er med?

Institutforum består af Institutleder Ellen Frandsen Lau, der er formand, samt 8 lokalt valgte repræsentanter for det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, det teknisk-administrative personale og de studerende. Institutforum 2014 på Institut for Odontologi.

Hvad er formålet med arbejdet i Institutforum?

Institutforum skal sikre idéudvikling, kvalitet, gennemsigtighed og legitimitet i alle beslutninger om akademiske spørgsmål og sikre instituttets faglige og sociale identitet og sammenhæng.

Institutlederen skal sikre medbestemmelse om akademiske forhold i bred forstand gennem løbende og rettidig medinddragelse. Institutlederen skal derfor drøfte væsentlige spørgsmål inden for økonomi, forskning, talentpleje og uddannelse med Institutforum.

Forretningsorden for Institutforum

 

Administrativt, Administration (Faglighed), Teknisk/administrativ medarbejder, Institut for Odontologi, Institut for Odontologi, Videnskabelig medarbejder