Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Til undervisere: Nu kan der søges midler til Educational IT i 2019

Som et led i Aarhus Universitets store satsning på Educational IT (EDU IT) kan der indtil d. 11. februar søges midler til projekter om inddragelse af digitale læringsteknologier i undervisningen i 2019.

13.12.2018 | Anders Hylander

"Jeg ser meget frem til at finde de Edu-IT projekter, vi skal støtte i 2019”, siger prorektor Berit Eika. Foto: Fotograf: Anders Trærup, AU Foto

Som en central del af EDU IT-satsningen på Aarhus Universitet er der afsat særlige puljemidler, der kan søges af de faglige miljøer på AU. Hovedformålet med midlerne er at give undervisere mulighed for at gentænke deres undervisningspraksis - og eksperimentere med inddragelse af forskellige digitale læringsteknologier i undervisningen.

”Vi har tidligere set rigtigt gode eksempler på, at puljemidler har sat gang i nogle spændende projekter, der har løftet barren for digitale læringsteknologier på AU. Jeg ser derfor meget frem til at finde de projekter, vi skal støtte i 2019”, siger prorektor Berit Eika.

Midler til EDU IT-projekter i 2019 kan søges frem til 11. februar 2019.

FAKTA om EDU IT på AU

Bestyrelsen på Aarhus Universitet har afsat 60 mio. kr. i perioden 2018-2023 til arbejdet med læringsteknologi.

EDU IT Hub’en er den fælles koordinerende støtteenhed, som samarbejder med de universitetspædagogiske centre om anvendelsen af teknologi i undervisningen. Aktiviteter omfatter bl.a.:

  • Udvikling, test og implementering af læringsteknologi
  • Øget brugervenlighed i universitetets fælles læringsplatform
  • Samarbejde om udvikling af undervisning
  • Etablering af eksperimentelt undervisningslokale
  • Hjælp til videoproduktion
  • Allokering af projektmidler bl.a. til redesign af undervisningen i fagmiljøerne

For mere information om EDU IT og puljemidlerne kontakt Anders Hyldig, leder af EDU-IT på AU.

Bevillinger og priser, Forskning, Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Uddannelse, Administration (Faglighed), Politik og strategi