Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Tilbud: Få en elektronisk labbook

Send ’kinabogen’ på pension: Health stiller nu en velafprøvet elektronisk labbook til rådighed for forskere, der savner en platform, hvor man kan dokumentere, dele og koordinere forskning med håndplukkede samarbejdspartnere – mange eller få.

16.06.2021 | Nanna Jespersgård

Labbooks er især egnet til alt det, der vinder ved at blive delt mellem ligesindede forskere. Modelfoto: Burak Kebapci, Pexels.

Hvordan beskriver og dokumenterer man nemmest sine forskningsdata, eksperimenter eller procedurer, så informationerne kan deles med de rette – og samtidig ’bo’ et sikkert sted?

Det dilemma har flere Health-forskere revet sig i håret over, men nu bliver den web-baserede platform AU Labbooks tilgængelig for alle interesserede forskningsgrupper på Health.

Webløsningen simulerer tidligere tiders ’kinabøger’, de håndholdte notesbøger med fast plads i laboratoriet, som blev brugt til alt fra optegnelser om projekters udvikling til noter, tech sheets og skitser af opstillet apparatur. Ikke overraskende er den type indhold rykket på computer eller tablet, hvorfra den ofte udveksles i et svimlende antal mails.

”Selv om navnet antyder noget andet, bliver Labbooks forhåbentlig et nyt samlingspunkt for dokumentation og koordinering af alt fra laboratorie- til register- og klinisk forskning,” siger Healths prodekan for forskning, Hans Erik Bøtker,.

Han peger for eksempel på, at systemet giver mulighed for kalender- og publikationsdeling i forbindelse med Journal Clubs – og i øvrigt kan bruges fleksibelt til næsten alt andet end opbevaring af personfølsom data. Den hører fortsat hjemme i de dertil indrettede systemer som fx Red Cap.

”AU Labbook er så meget desto mere egnet til alt det andet – alt det som netop vinder ved at blive delt mellem ligesindede forskere, også på tværs af de velkendte forskningsgrupper, så det er bare med at komme i gang med at bruge systemet,” siger Hans Erik Bøtker.

Forskellige rum – forskellige brugere

Princippet i AU Labbooks er groft sagt, at forskere kan lægge indhold – tekst, fotos, filer – op i enten et Group Space eller et Personal space. Group space er til informationer af bred interesse, som mange skal kunne tilgå – det kan være vejledninger til apparaturopstillinger eller tekster, som alle skal læse. De personlige noter og projektspecifikke optegnelser ’bor’ omvendt i det personlige rum, som håndplukkede samarbejdspartnere og vejledere kan få adgang til, så de fra sidelinjen kan følge projekternes fremdrift.

Datamanager på Health, Jakob Hjort, bliver fakultetets ’go to-mand’ for nye brugere og er en af dem, der har sat sig ind i systemet. Han fremhæver blandt andet, at alt indhold er søgbart, at dokumenter kan redigeres direkte uden up-  download, og at begreber fra sociale medier som follows, @mentions, comments og likes indgår i labbook-universet.

Forskere flytter, og hvad så med deres data?

”Og nok så vigtigt: Informationerne i AU Labbook sendes ikke til et hosting-center i udlandet, men ligger på AU’s server i en sikret kælder, og der bliver de liggende,” siger Jakob Hjort.

”Det gælder også, når en bruger nedlægges, fordi en forsker får arbejde et andet sted. Og det er en god grund til at arbejde i AU Labbook fremfor eksempelvis Microsofts OneNote eller Google Docs, som kan mange af de samme ting: Med Labbook risikerer man ikke, at informationer forsvinder med brugeren,” siger Jakob Hjort.

Udpeg en Group-administrator og tag kontakt

Det er Forskningsforum på Health, der med Hans Erik Bøtker i spidsen, har skaffet Healthforskere adgang til AU Labbook. Det koster ikke den enkelte forsker noget at være med.

Lavpraktisk skal forskergrupper, der ønsker adgang, udnævne en Group-administrator, som får ansvar for at tilknytte medlemmer – hvorefter Group-administrator tager kontakt til Jakob Hjort for næste skridt. Det gælder desuagtet, at AU Labbooks hjemmeside i øjeblikket henviser til en række andre personer.

Det er Det Naturvidenskabelige Fakultet og Det Teknologiske Fakultet, der driver og understøtter systemet, som i sin tid er oprettet i Confluence af forskere fra iNANO.


Kontakt

Datamanager Jakob Hjort
Tilknyttet fakultetssekretariatet Health som support
Ansat på Institut for Klinisk Medicin, staben
Mail: j.hjort@clin.au.dk
Telefon: 78459016

Prodekan for forskning Hans Erik Bøtker
Dekanatet, Health
Mail: boetker@au.dk
Mobil: 40293389

Forskning, Sundhed og sygdom, Videnskabelig medarbejder, Institut for Biomedicin, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Institut for Folkesundhed, Institut for Klinisk Medicin, IOOS, Health