Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Tillid er en hjørnesten i forandringer

MATCHPOINTS: 70 procent af alle forandringsprocesser i virksomheder mislykkes. Forskning viser, at det blandt andet skyldes manglende tillid mellem ledere og medarbejdere.

19.05.2014 | Ida Hammerich Nielson

Tilliden står sin prøve, når ledere og medarbejdere er villige til at løbe en risiko overfor hinanden, siger lektor i psykologi Thomas S. Jønsson, der er en af oplægsholderne ved årets MatchPoints-konference.

Når du er på arbejde, er du nødt til at stole på dine kolleger og din leder. I skal have et klart billede af, hvad I hver især laver, og I skal have tillid til, at I arbejder for et fælles mål. Ellers bliver det umuligt at koordinere noget som helst.

Men hvis virksomheden står overfor en forandringsproces, er det endnu mere vigtigt, at medarbejdere og ledelse har tillid til hinanden. Hele 70 procent af alle forandringsprocesser mislykkes - virksomheden når ikke de fastsatte mål, eller der er betydelige bivirkninger og utilsigtede konsekvenser undervejs – og forskning tyder på, at det blandt andet sker på grund af manglende tillid. Thomas S. Jønsson, lektor i psykologi og oplægsholder ved årets MatchPoints-konference, forklarer:

”Når en virksomhed går i gang med en organisatorisk forandring, bevæger man sig ud på ukendt vand. Derfor er det meget vigtigt, at medarbejderne har tillid til, at de, der styrer rejsen, faktisk tænker på medarbejderne og vil medarbejderne det godt.  Hvis forandringsprocessen skal lykkes, skal medarbejderne være klar til at indgå i et samarbejde om at gennemføre forandringen. De skal kunne se, at samarbejdet vil føre til noget godt,” siger Thomas S. Jønsson.

Han har sammen med sine kolleger undersøgt en række virksomheder i forandringsprocesser ved at lave blandt andet spørgeskemaundersøgelser og kvalitative interviews.

Ledelsen skal afgive indflydelse
Tillid kræver, at man giver hinanden indflydelse. Og det indebærer, at man er klar til at løbe en risiko. Ledelsen skal acceptere den risiko, der er ved at give noget indflydelse fra sig, og medarbejderne skal acceptere den indflydelse og det ansvar, ledelsen giver.

”Det helt centrale er, at man i fællesskab kan træffe de rigtige beslutninger om forandringsprocessen. Lige præcis det at gå sammen i en forandringssituation skaber en vellykket proces”, siger Thomas S. Jønsson og fortsætter:

”I de virksomheder, som lykkes med en forandring, har lederne på den ene side været gode til at forklare, at forandringen var nødvendig og på den anden side været gode til at involvere medarbejderne og give dem indflydelse.”

Men hvad vil det sige at have indflydelse? Lederne kan jo have en opfattelse af, at de har givet medarbejderne indflydelse, mens medarbejderne ser helt anderledes på det.

”Det er vigtigt, at man som medarbejder rent faktisk kan se, at man gør en forskel i processen. Det kan godt være, man ikke får indflydelse nok til at ændre nogle ting, man selv vil, fordi man er i mindretal, men så er det vigtigt, man oplever, at éns argumenter og viden er taget med i betragtning.”

Tilliden skal stå sin prøve
Tilliden er ifølge Thomas S. Jønsson det, der bærer forandringsprocessen igennem. Når ledere og medarbejdere har tillid til hinanden, tør de dele ud af deres indflydelse og dermed vise sig sårbare.

”Man skal vise, at man er villig til at løbe en risiko overfor hinanden, fordi man stoler på hinanden. Nogle gange betyder det at løbe en risiko jo, at noget går galt, men det er der, tilliden skal stå sin prøve.”

 

Kontakt
Lektor Thomas S. Jønsson, Psykologisk Institut
Mail: thomasj@psy.au.dk
Direkte telefon: 87165797


Fakta
MatchPoints 2014: Tillid
Årets MatchPoints Seminar sætter fokus på tillid og vil undersøge begrebet ud fra en lang række forskellige tilgange. Der vil blandt andet være workshops om korruption, terapi, ledelse, selv-tillid, Løgstrup og meget mere. Konferencen er åben for offentligheden og byder på en række særlige arrangementer, blandt andet en temadag for Foreningsdanmark og et seminar om ledelse, tillid og mistillid.

Læs mere om konferencen

Aarhus Universitet, Ekstern målgruppe, Offentligheden/Pressen, Forskning, Samarbejde