Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Topledere fra gymnasieskoler og Aarhus Universitet diskuterede køn og uddannelse

Tirsdag bød prorektor Berit Eika velkommen til topledere fra gymnasieskolen og Aarhus Universitet. Netværksdagen blev afholdt for syvende år i træk for topledere fra 40 forskellige gymnasieskoler fra hele landet.

06.11.2019 | Kristoffer Jakobsen

Anne Fløe holder oplægget ’Hvordan får vi STEM på lystavlen hos børn og unge?’. Foto: AU.

”Der er forskelle. Er der et problem?” Sådan skød prorektor Berit Eika dagens tema, ”det kønnede studievalg – fup eller fakta?”, i gang. Gennem en række oplæg og en paneldebat diskuterede de 90 deltagere fra landets gymnasieskoler og Aarhus Universitet, om der mangler diversitet i fagvalg i gymnasieskolerne og studievalg på videregående uddannelser.

Flere kvinder på STEM-uddannelser

Mikrofonen skulle ikke gives til de deltagende mange gange, før det var klart, at der var bred enighed om, at der mangler diversitet i mange fag og uddannelser. Det gav anledning til at diskutere manglen på kvinder på STEM-uddannelser, som også var temaet for dagens første oplæg af konsulent hos Tænketanken DEA Anne Fløe. STEM er betegnelsen for ’science, technology, engineering & mathematics’, og på de danske STEM-uddannelser er kun 30 pct. kvinder.

Anne Fløe pointerede, at piger i grundskolen mangler rollemodeller for at få et bredere perspektiv på, hvad de kan bruge STEM-uddannelser til.

”Mange piger vil arbejde med mennesker, og det gør de jo i virkeligheden også inden for STEM-fagene,” siger hun. Og der var bred enighed i salen om, at dette skal kommunikeres bedre.

Flere mænd i professionsfag

Og selvom dagens diskussioner hurtigt drejede sig om kvinder i STEM, var det tydeligt, at løsninger på manglende diversitet er efterspurgt på tværs af alle fag. Og det er ikke kun i STEM-uddannelser, der er et problem. Sådan lød det fra aftenens anden taler, direktør i Studievalg Danmark, Mathilde Tronegård, da hun holdt oplæg om, hvordan de unges studievalg er svært og afhængigt af køn.

Hun påpegede, at det kun er 43 pct. af de, som læser videre på videregående uddannelser, der er mænd. Det ses særligt indenfor professionsfagene tipper vægtskålen på grund af en overvægt af kvinder. For eksempel uddannelser som pædagog, sygeplejerske og jordemoder har et overtal af kvindelige studerende. Samme tendens ser man indenfor jura og medicin.  

”Vi ved, at det kan betale sig på bundlinjen at rekruttere med fokus på diversitet i organisationer og virksomheder,” sagde Mathilde Tronegård som begrundelse for at sigte mod diversitet på alle uddannelser.

Hun fulgte op med ros og en direkte opfordring til deltagerne.

”I skal gøre mere af det, I allerede gør. Send flere rollemodeller ud til børnene og de unge, og brug bredere undervisningsmateriale.”

Det handler om det frie valg

Eftermiddagen blev rundet af med en paneldebat med de to oplægsholdere og tre rektorer fra gymnasieskoler.

Debatten var modereret af uddannelsesredaktør for Politiken, Jacob Fuglsang. Og han kom på arbejde, da de deltagende fra både gymnasieskolerne og universitetet bød flittigt ind med kommentarer og spørgsmål til debatten, der hurtigt viste, at der var bred enighed i, at det ikke handler om at presse nogen til at læse noget bestemt.

Den holdning udtrykte bl.a. Anne Fløe:

”Det handler ikke om, at piger skal vælge STEM. Det handler om, at de ikke skal fravælge det af de forkerte årsager,” udtalte hun.  

Sune Agger, der er rektor på Learnmark, fulgte op og pointerede vigtigheden i, at det ikke handler om at lave piger om til drenge, men at pigerne skal kunne se sig selv i STEM-uddannelserne.

”Det handler om at skabe det frie valg for de unge,” sagde Sune Agger.

Administrativt, Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Arrangement, Uddannelse, Navnenyt, Samarbejde