Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Uddannelsesstrategiske midler bygger bro til omverdenen

Udvalget for Uddannelse har netop samlet op på erfaringerne fra de 19 projekter, der i 2017 fik del i de uddannelsesstrategiske midler. Flere af projekterne har vist solide resultater som brobyggere til omverdenen.

01.06.2018 | Camilla Schrøder

Foto: Lise Balsby, AU Foto

19 projekter fordelt på alle fire fakulteter fik i 2017 del i de uddannelsesstrategiske midler, som Udvalget for Uddannelse løbende deler ud. De første erfaringer fra projekterne er nu i hus.

Prorektor Berit Eika, som er formand for Udvalget for Uddannelse, betegner indsatserne som værdifulde i fagmiljøerne og som vigtige bidrag til universitetets strategiske satsninger.

”Projekterne har det til fælles, at de på hver sin måde bidrager til at flytte universitetet i en positiv retning, inspirerer andre og har potentiale til at blive bredt ud til flere områder”, siger hun.

Projekterne spænder vidt og vedrører alt lige fra rekruttering og educational IT til karriereudvikling og gymnasiesamarbejder. Flere af projekterne udmærker sig ved at bygge bro til det omgivende samfund.

Eksempelvis er Ingeniørhøjskolen i samarbejde med gymnasielærere fra Egå Gymnasium ved at udvikle såkaldte case-pakker, der matcher gymnasiernes læreplaner og kan implementeres direkte i undervisningen. Tilbuddene inkluderer blandt andet oplæg ved undervisere og studentermedhjælpere fra Ingeniørhøjskolen, eksperimentelt arbejde og besøgstilbud på Ingeniørhøjskolen. Et pilotprojekt blev gennemført i uge 15 med alle 1. g klasser på Egå Gymnasium (250 elever).

Målet er at gøde gymnasieelevernes interesse for naturvidenskab og på den måde få flere motiverede og kvalificerede ansøgere inden for ingeniørvidenskab. Det har vist sig, at den direkte samarbejdsform med en mindre kreds af undervisere på et gymnasium har været effektiv, og tilbuddet skal nu udvikles og udvides til flere gymnasier. Underviserne arbejder konkret på at generalisere forløbet og gøre det fleksibelt, så hele eller dele af forløbet kan bruges i et samarbejde med andre gymnasier.

Berit Eika ser gode perspektiver i projektet.

”Det er et godt eksempel på, hvordan visionære undervisere gennem meget konkrete, målrettede og uddannelsesnære tiltag, kan inspirere flere unge til at vælge en uddannelsesvej, som samfundet efterspørger”, siger hun og fremhæver også et andet projekt, der har fokus på at forbedre dimittendernes adgang til det private arbejdsmarked.

På Sektion for Idræt har man arbejdet med en række erhvervsrettede tiltag for idrætsstuderende. Man har blandt andet etableret nye samarbejder med virksomheder og organisationer, afholdt et erhvervsorienteret seminar med case competitions og oplæg fra Endomondos grundlægger Christian Birk, deltaget på en idrætsinnovations-konference samt kortlagt effekten af eksisterende aktiviteter.

Erfaringerne tyder på, at initiativerne kan være karrierefremmende for de idrætsstuderende. Arbejdet med erhvervsrettede tiltag fortsætter derfor på Sektion for Idræt, hvor man vil arbejde videre med nye aktiviteter – både ekstra-curriculært, men også med henblik på at integrere erfaringer i eksisterende kursustilbud og ved oprettelse af et nyt kursus i entreprenørskab. 


Søg midler i 2018

I 2018 bevilliger Udvalget for Uddannelse strategiske midler til projekter, der styrker fastholdelse og forebygger frafald.

Der er desuden øremærket midler til projekter inden for educational IT. Der er tale om de første midler i en seksårig periode inden for dette felt.

Så hvis du har en idé inden for et af de to områder, kan du søge om projektmidler. Ansøgningsfristen er 6. august, og midlerne skal anvendes i 2018. 

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Universitetsledelsens Stab