Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Udkast til strategisk rammekontrakt er klar til anden forhandlingsrunde med ministeriet

Aarhus Universitet er nu i mål med et udkast til den strategiske rammekontrakt, der skal afløse den nuværende udviklingskontrakt. Udkastet indsendes den 28. februar til Uddannelses- og Forskningsministeriet som grundlag for universitetets andet forhandlingsmøde med ministeriet den 14. marts.

23.02.2018 | Camilla Schrøder

Artikel redigeret den 25. februar 

Bestyrelsen tilsluttede sig på sit møde den 22. februar udkastet til den strategiske rammekontrakt, der indeholder konkrete strategiske mål og indikatorer samt en opsummering af universitetets strategi.

Udkastet er blevet til på baggrund af en bred høring på universitetet med input fra både de akademiske råd, fakultetsledelserne, Forskningsudvalget (UFFE), Uddannelsesudvalget (UFU), andre medarbejderorganer samt Studenterrådet. Det har været en værdifuld høringsproces med mange gode input fra hele organisationen, hvilket også afspejles i det endelige udkast, understreger rektor Brian Bech Nielsen, som derfor udtrykker en stor tak til alle, der har bidraget til at kvalificere udkastet.

Det forventes, at den strategiske rammekontrakt underskrives inden sommerferien. Herefter træder den i kraft med tilbagevirkende kraft til den 1. januar 2018.

 

 

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Universitetsledelsens Stab