Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Udlicitering kræver grundigt forarbejde og ordentlig proces

For at sikre et velunderbygget grundlag for eventuel udlicitering har AU lagt en strategi for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver. Tekniske og administrative opgaver skal med passende mellemrum gennemgås og markedsvurderes. En del af strategien er, at der tages vare på berørte medarbejdere.

31.10.2018 | Louise Asmund-Hjorth

Foto: Lars Kruse

Udlicitering på Aarhus Universitet er ikke noget nyt. Eksterne leverandører udfører i dag driftsopgaver som fx vagt og sikring, renovation, revision, vinduespudsning, håndværkerydelser, forsendelse og advokatbistand. Det nye er, at AU har sammenfattet sin fremgangsmåde i en strategi, der skal bruges på tværs af universitetet. Et eksplicit element i strategien er hensyn til berørte medarbejdere, understreger universitetsdirektør Arnold Boon:

En eventuel udlicitering skal ske med omtanke og under hensyn til, hvordan opgaver løses bedst og mest effektivt for AU. Samtidig er det vigtigt, at der tages ordentlig vare på de berørte medarbejdere. De skal høres og inddrages i processen”. Læs strategien for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver her

Udlicitering er ikke et mål i sig selv

 Som statslig institution er universitetet lovmæssigt forpligtet til løbende at gennemgå tekniske og administrative opgaver, som en ekstern leverandør også vil kunne udføre, og vurdere, om nogle er udbudsegnede. Men udlicitering er ikke et mål i sig selv for Aarhus Universitet.

Udlicitering skal ske, hvor det er fornuftigt og velbegrundet – men ikke for en enhver pris”, siger Arnold Boon. I sit seneste blogindlæg uddyber han tankerne bag strategien.

Har du spørgsmål?

  • Overordnede spørgsmål vedr. strategien kan besvares af universitetsdirektør Arnold Boon eller vicedirektør Niels Jørgen Rasmussen, AU Økonomi og Bygninger.
  • Spørgsmål vedr. dig selv eller din enhed ift. strategien kan besvares af din nærmeste funktionschef.

Konkurrenceudsættelse
Konkurrenceudsættelse vil sige, at man tester om opgaveløsningen er effektiv og giver den bedste kvalitet til prisen. Formålet med strategien er at danne baggrund for en løbende drøftelse af, hvornår det giver mening at udlicitere driftsopgaver på Aarhus Universitet. 

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet