Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Udmelding om aktindsigtssagen

06.05.2021 | Aarhus Universitet

Af akterne i den såkaldte aktindsigtssag på Aarhus Universitet fremgår det af et forslag til dagsorden til et møde den 15. oktober, 2019, at der på mødet skal træffes beslutning om besvarelse af aktindsigter. Mødeindkaldelsen er vedhæftet en liste over aktindsigter, hvoraf det i nogle tilfælde fremgår: ”Det er aftalt, at besvarelsen af aktindsigter skal afvente pressemøde/pressemeddelelse”. Dette blev vedtaget på mødet, hvor også rektor deltog, men en sådan beslutning er i strid med lovgivningen.

Der var imidlertid ikke noget i mødematerialet, der angav, at denne beslutning ville være lovstridig, ej heller blev det fremført på mødet.

”Uagtet jeg ikke var vidende om, at beslutningen var lovstridig, må jeg erkende, at jeg har været med til at træffe den. Jeg har som konsekvens heraf straks informeret formanden for Aarhus Universitets bestyrelse og tilbudt at fratræde min stilling. Jeg anser det for afgørende, at der står respekt omkring Aarhus Universitet og dets rektor”, siger Brian Bech Nielsen

I den anledning udtaler en enig bestyrelse sin tillid til rektor:  

”Brian Bech Nielsen er en overordentlig kompetent, dygtig og resultatskabende rektor for AU”, udtaler bestyrelsesformand Connie Hedegaard.

”Den ulyksalige sag om aktindsigten, der ikke blev håndteret korrekt, er alvorlig, hvorfor det er forståeligt, at den har haft personalemæssige konsekvenser ikke mindst for universitetets chefjurist.”

“Topledelsen i et stort system er naturligvis i sidste ende ansvarlig for alt - men selv om rektor har været informeret om aktindsigtssagen, har vi ingen grund til at tro, at Brian Bech Nielsen har været informeret om, at den valgte håndtering ikke var lovmedholdelig.”

“Derfor rokker sagen ikke ved vores tillid til rektor og den stærke retning, han har sat for AU. Tværtimod forestår der et vigtigt arbejde med at ændre kulturen på AU, så det ikke er den slags møgsager, men AU’s positive bidrag til det danske samfund, der er i fokus. Det arbejde ved vi er i gode hænder hos Brian Bech Nielsen”, siger Connie Hedegaard.

Samtidig noterer bestyrelsen sig, at også en samlet universitetsledelse torsdag har givet fuld opbakning til Brian Bech Nielsen.

”Efter i dag at have modtaget en grundig orientering vedrørende den såkaldte ’aktindsigtssag’ har en enig universitetsledelse udtrykt sin fulde støtte til rektor og til dennes opfølgning på sagen”, lyder det fra de øvrige medlemmer af universitetsledelsen. 

”Jeg er personligt meget berørt. Jeg forsøger hver dag at udvise ordentlighed og er ked af at have været med til at påvirke universitetets omdømme negativt. Samtidig har opbakningen og den udtrykte tillid fra vores bestyrelse og resten af universitetsledelsen gjort stort indtryk. Jeg har derfor efter behørig eftertanke besluttet at fortsætte på posten og vil gøre mit bedste for vise mig værdig til tilliden”, siger Brian Bech Nielsen.

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Universitetsledelsens Stab