Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Udsigt til fortsatte besparelser

I går torsdag den 30. august udsendte regeringen sit finanslovsforslag for 2019. Det var et håb, at regeringen ville fjerne/justere på de 2% besparelser, som blev indført i 2016. Desværre er der ikke lagt op til en fjernelse.

31.08.2018 | Anders Correll

Regeringen lægger derimod op til, at man fortsætter 2% besparelsen efter 2021. Det nye er, at pengene herefter puljes i en fond, der skal gå tilbage til sektoren.

Det står dog ikke klart, hvordan midlerne skal fordeles i sektoren, men man må formode, at der blive tale om politisk styrede strategiske puljer.

”Hvis regeringen ønsker, at danske universiteter fortsat skal udklække dimittender i verdensklasse, så er det et stort skridt i den forkerte retning. Vi budgetterer langsigtet, og vi kan som universitet ikke budgettere med ubekendte midler. De fortsatte 2% besparelser som nu udstrækkes til 2022 begynder at gøre rigtig ondt”, siger rektor Brian Bech Nielsen.

Regeringens massive besparelser vil i 2022 have fjernet over en milliard kroner fra de danske universitetsuddannelser siden 2016. På Aarhus Universitet svarer besparelsen omregnet til 45 stillinger om året. ”Regeringens fortsatte fokus på kvalitet i uddannelserne kommer til at lyde hult på denne baggrund, og jeg savner at politikerne sætter handling bag ordene”.

”Vi har på Aarhus Universitet budgetteret med 2% besparelserne og været dygtige til at imødegå dem gennem effektiviseringer, besparelser og naturlig afgang. Vedtages finanslovsudspillet vil det næppe være muligt at fastholde det nuværende uddannelsestilbud i 2021/2022 – og det er stærkt beklageligt”, siger rektor.

På linje med sidste års finanslov budgetterer regeringen igen i år med en særbevilling til CBS og ITU.

”Det er godt, at regeringen prioriteter udvikling og forskning inden for business og it. Det gør vi også på Aarhus Universitet via interne prioriteringer. Her er udfordringerne for Aarhus BSS og it-miljøerne nemlig nøjagtig de samme som i København – blot til orientering”, siger rektor.

Universitetsledelsen vil nu nærlæse udspillet fra regeringen.

Politik og strategi, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Universitetsledelsens Stab