Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Undervisere får bedre kopivilkår med ny Copydan-aftale

Danske Universiteter har indgået en ny aftale, som giver bedre muligheder for kopiering af materiale, der er beskyttet af ophavsretten. Aftalen træder i kraft 1. januar 2017.

19.12.2016 | Mette Helm

Foto: Colourbox.

Hvor undervisere hidtil højst har måttet kopiere 20 sider af samme materiale pr. studerende pr. semester, bliver grænsen nu hævet til 50 sider. Det er et af vilkårene i den nye rammeaftale om brugen af ophavsretligt beskyttet materiale, som Danske Universiteters direktørudvalg har indgået med Copydan den 12. december.

Aftalen forbedrer dermed universitetets muligheder for kopiering til undervisningsbrug. Som noget nyt giver aftalen også universitetets medarbejdere mulighed for at kopiere beskyttet materiale til forskningsmæssig eller administrativ brug.

Universitetsdirektør Arnold Boon, der som AU’s repræsentant i Danske Universiteters direktørudvalg har været med til at indgå aftalen, ser det som et skridt i den rigtige retning, men mener, at der fortsat er plads til forbedring.

”Vi skal sikre, at underviserne har gode muligheder for at benytte det materiale, som fagligt set bidrager mest til undervisningen. Men i dag er kopiering forbundet med en stor udgift for universitetet. Også når der er tale om materiale, som vores egne forskere står bag. Jeg forventer, at det nye nationale bibliotek efter fusionen mellem Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek vil stå stærkere i fremtidige forhandlinger om vilkårene i aftalen med Copydan,” siger han.

De kommende år vil der på Copydans initiativ blive gennemført kopieringsundersøgelser på universiteterne. Undersøgelserne skal vise det faktiske forbrug af beskyttet materiale.

Fakta: Det må du med den nye aftale

  • Du må fremover kopiere op til 20 %, dog højst 50 sider, af samme materiale pr. studerende pr. semester til undervisningsbrug – uanset om der er tale om digitalt eller trykt materiale. I den hidtidige aftale var grænsen 20 sider og kun til digital brug.
  • Digitale kopier af materialet må lagres på LMS-systemet Blackboard, da der er tale om et passwordbeskyttet intranet. Materialet må fortsat ikke videredistribueres via mail.
  • Ligesom i den tidligere aftale er det ikke tilladt at foretage digital kopiering af aviser. Aviser må kun fotokopieres og printes, herunder printes fra internettet.
  • Hvis universitetet ønsker at foretage kopiering af ophavsretsligt beskyttet materiale i et omfang, der går ud over rammerne i aftalen, skal der indhentes et særskilt samtykke fra rettighedshaverne. Copydan vil så vidt muligt være behjælpelig med at indhente samtykket.

Den nye aftale træder i kraft 1. januar 2017. AU Librarys informationssider om Ophavsret vil kort efter årsskiftet bliver opdateret med reglerne i den nye aftale. Læs den nye aftale i sin helhed

Administrativt, Videnskabelig medarbejder, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Ph.d.-studerende, Teknisk/administrativ medarbejder