Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Debat med Morten Østergaard aflyst

På grund af ministerrokaden er debatarrangementet med Morten Østergaard den 3. februar kl 10.30 desværre aflyst. Arrangørerne vender tilbage hurtigst muligt med et nyt tidspunkt – og en ny minister.

02.02.2014 | Marianne Ester Back

Uddannelsesminister Morten Østergaard besøger Aarhus Universitet for at debattere uddannelseskvalitet med medarbejdere og studerende. Foto: Jesper Rais/AU Kommunikation

Opdateret 2. februar

Arrangementet er desværre aflyst på grund af ministerrokaden: 


3. februar inviteres medarbejdere og studerende ved Aarhus Universitet til en debat om uddannelseskvalitet med uddannelsesminister Morten Østergaard. Debatten arrangeres af det alternative kvalitetsudvalg: #altudvalg, som er et græsrodssupplement til det kvalitetsudvalg, som regeringen nedsatte i efteråret 2013 med henblik på at forbedre de videregående uddannelsers kvalitet og relevans i forhold til arbejdsmarkedet. De to arrangører bag debatten er lektor i informationsvidenskab Peter Lauritsen og Lone Koefoed Hansen. De siger om arrangementet:

”Vi håber, at vi kan brede kvalitetsdiskussionen ud til kollegaer og studerende og dermed påvirke kvalitetsdebatten på gulvet også. Der skal ske noget på bunden af organisationen. Det er jo her på fagene, i auditorierne, i undervisningen mellem forelæsningerne, at kvaliteten i sidste ende skal udvikles”.

Samtidig med diskussionen på gulvet, er det også vigtigt med et fælles engagement, ifølge de to arrangører.

”Kvalitet løftes ikke ved, at studerende, politikere, ledelser og undervisere står i hvert deres ringhjørne med paraderne oppe, den løftes kun ved, at alle interessenter kigger indad og ser, om ikke der er noget, de selv kan gøre bedre. Debatten d. 3. februar er derfor en oplagt mulighed for, at de forskellige parter kan komme i direkte dialog.”

Twitterdebat resulterede i ministerbesøg

Baggrunden for arrangementets tilblivelse er en historie for sig. ”Det alternative kvalitetsudvalg” opstod som en reaktion på det udvalg, Morten Østergaard havde nedsat, som de to lektorer syntes var for snæver i dets sammensætning. Så de nedsatte deres eget udvalg baseret på følgende præmisser:

”Udvalget skal bidrage til en diskussion, der skal være så bred og åben som muligt. Derfor førte vi debatten via de sociale medier, så vi kunne få en debat på tværs af fag, hovedområder og universiteter og dermed få trukket debatten helt tæt på, hvor undervisningen foregår,” forklarer Peter Lauritsen.

Diskussionen blandt undervisere og studerende fra hele landet blev imidlertid så interessant, at uddannelsesministeren også blandede sig i Twitterdiskussionen, og tilbød at komme på besøg, så diskussionen kunne fortsætte ubegrænset af de 140 tegn. Og det tilbud tog de to undervisere imod.

Bliv en del af det fælles engagement

Præmissen om en bred og åben diskussion går igen til debatmødet. Derfor håber de to arrangører, at både undervisere og studerende vil blive en del af det fælles engagement omkring uddannelseskvalitet og deltage i debatten 3. februar. Arrangementet er organiseret omkring en paneldiskussion, hvor alle parter i debatten er repræsenteret: studerende Mads Falkenfleth, underviser Lone Koefoed Hansen og uddannelsesminister Morten Østergaard.

Yderligere oplysninger

Om arrangementet:

Tid: 3/2 2014 kl 10.30-12.00

Sted: Bygning 1482, lokale 105

Læs 1. delrapport: Kvalitet på de videregående uddannelser: Udfordringer og løsninger

Deltag i diskussionen på Twitter #altudvalg.

 

Kontaktoplysninger

Peter Lauritsen, Lektor i informationsvidenskab
Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet
Direkte telefon: 87161985
Mobiltelefon: 24483897

Lone Koefoed, Lektor i digital design
Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet
Direkte telefon: 87163063

Arrangement, Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet