Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Unge diabetikeres mentale helbred forværres i takt med udbredt overspisning

Det er forbundet med nedsat livskvalitet, angst- og depressionssymptomer for den tredjedel af unge med type 1-diabetes, der har symptomer på overspisning eller tvangsoverspisning.

20.12.2021 | Jakob Binderup Christensen

Ifølge ph.d.-studerende ved Institut for Klinisk Medicin Kevin Patrick Marks er det vigtigt at opdage tegn på overspisning hos unge diabetikere tidligt, så spiseforstyrrelser og eventuelle psykiske problemer ikke forværres. Foto: Steno Diabetes Center Aarhus

Spiseforstyrrelser er et udbredt fænomen blandt teenagere med type 1-diabetes, og sundhedspersonale bør stræbe efter at identificere og behandle problemerne så tidligt som muligt.

Det er konklusionen i et nyt studie foretaget af forskere ved Aarhus Universitet. Studiet viser, at symptomer på overspisning og tvangsoverspisning blandt unge med type 1-diabetes er forbundet lavere livskvalitet og flere depressions- og angstsymptomer.

Samtidig havde unge i studiet med symptomer på klinisk tvangsoverspisning væsentligt forhøjet blodsikkerniveau.

”Vores studie bekræfter, at symptomer på overspisning bør identificeres tidligst muligt blandt teenagere med type 1-diabetes. Det vil være hensigtsmæssigt at sætte ind, allerede inden den unge person formelt er diagnosticeret med en spiseforstyrrelse,” siger Kevin Patrick Marks, ph.d-studerende ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet.

Hver tredje har symptomer på overspisning

Flere end 500 unge mellem 12 og 17 år med type 1-diabetes har deltaget i studiet. Alle deltagere har besvaret et spørgeskema og aflagt en blodprøve.

Svarene blev opdelt i fire kategorier – alt efter hvilke symptomer på spiseforstyrrelser, deltagerne udviste. Kategorierne var "ingen symptomer på overspisning", "overspisning", "subklinisk tvangsoverspisning" og klinisk tvangsoverspisning". 

Omkring en tredjedel af deltagerne i studiet (34 procent) havde symptomer på overspisning eller tvangsoverspisning, hvilket er nogenlunde i tråd med tidligere undersøgelser.

Diabetere er særligt udsatte

Type 1-diabetikere kan være særligt udsatte for overspisning, fordi de er tvunget til hele tiden tage stilling til, hvordan mad og motion påvirker deres blodsukkerniveau og konstant må forholde sig til det at leve med en kronisk sygdom.  

De deltagere, der kategoriseres som kliniske tvangsoverspisere, viste i studiet markant flere symptomer på depression og angst end deltagerne i de øvrige kategorier.

Knap 8 procent af deltagerne i studiet rapporterede om symptomer på klinisk tvangsoverspisning, hvilket er langt over niveauet for den generelle befolkning i aldersgruppen.

Risiko for komplikationer

Det er ikke kun det mentale helbred, der er forbundet med symptomer på disse spiseforstyrrelser.

Studiet viser også, at teenagere, der har symptomer på tvangsoverspisning, har forhøjet blodsukkerniveau og en lille tendens til at være overvægtige.

Teenagere med type 1-diabetes, der har forhøjet blodsukkerniveau på grund af overspisning, vil have øget risiko for at opleve komplikationer med deres diabetes, når de bliver ældre.

Disse komplikationer kan beskadige øjne, nyrer, nerver, hjerte, blodårer, fødder og hjernefunktion.

Netop derfor er det vigtigt at identificere symptomerne så tidligt som muligt.

”Unge diabetikere med forhøjet blodsukkerniveau kan have forøget risiko for at udvikle alvorlige helbredsmæssige problemer over tid. Hvis man identificerer symptomer tidligt, vil man have bedre forudsætninger for at behandle både de følelsesmæssige og fysiske symptomer, inden de udvikler sig,” siger Kevin Patrick Marks.

Fokus på tidlige tegn

Ifølge Kevin Patrick Marks bør studiet følges op af yderligere forskning for at finde ud af, hvordan man hurtigt og effektivt identificerer og behandler symptomer på tvangsoverspisning hos unge diabetikere.

Kevin Patrick Marks, der er ud over at være ph.d-studerende også er børnelæge, har et bud på, hvordan man allerede nu kan identificere symptomer spiseforstyrrelser hos unge diabetikere.

”Identificering af tvangsoverspisning – gerne ved brug af et standardiseret spørgeskema – kan være den advarselslampe, som betyder, at teenageren bliver henvist til et hold fagpersoner, der er trænet i at håndtere både type 1-diabetes og spiseforstyrrelser,” siger han.

Bag om resultatet

Studiet undersøger sammenhængen mellem spiseforstyrrelser og andre faktorer som eksempelvis depression, angst, livskvalitet, blodsukkerniveau og BMI.

Studiet er gennemført af et hold bestående af forskere og læger fra Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital, Steno Diabetes Center og Syddansk Universitet.

Studiet er finansieret af Danish Diabetes Academy (Novo Nordisk Fonden) og Poul og Erna Sehested Hansen Fonden. 

Studiet er publiceret i tidsskriftet Diabetes Medicine and Clinical Practice.

 

 

Kontakt

PhD student, Kevin Patrick Marks

Mail: kevmar@clin.au.dk

Telefon: 51804340

Mikael Thastum, professor i klinisk børnepsykologi og sundhedspsykologi, Aarhus Universitet

Mail: mikael@psyk.au.dk

Telefon:  87165846

Forskning, Forskning, Offentligheden/Pressen, Health, Aarhus Universitet, Sundhed og sygdom, Videnskabelig medarbejder, Institut for Klinisk Medicin, Health, Udvekslingsstuderende