Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Unge talenter får hjælp til tunge ansøgninger

Yngre talentfulde forskere, der søger store eksterne bevillinger fra fx ERC og Innovationsfonden, vil i fremtiden blive parret med en erfaren lektor eller professor fra Healths nye mentorkorps. Mentorerne skal hjælpe med at give projekterne forskningshøjde og kvalitet, har fakultetsledelsen bestemt.

15.10.2018 | Nanna Jespersgård

ERC-programmet blev vores direkte anledning til at sammensætte mentorkorpset på Health, men det er bestemt meningen, at ordningen skal komme flere end ’bare’ ERC-ansøgere til gode,” siger prodekan for forskning Ole Steen Nielsen. Foto: Lars Kruse, AU

Health sammensætter i øjeblikket et flunkende nyt mentorkorps af forskere, der formår at tiltrække store fondsmidler, og som samtidig har lyst til at hjælpe yngre talentfulde kolleger med at søge store fonde som fx ERC og andre virkemidler under Horizon 2020 samt Innovationsfonden.  

Ideen om et sådant mentorkorps udspringer af fakultetets særlige satsning på ERC og den dertilhørende hjælpepakke, der på længere sigt skal ændre forståelsen af alle ’store grants’ til noget, der også for en yngre forsker er inden for rækkevidde, hvis man spiller sine kort rigtigt.

Erfaringer man selv har til gode

”Ideen med mentorkorpset er at parre unge talenter, som er undervejs med store ansøgninger, med udvalgte erfarne lektorer eller professorer, der har lyst til at hjælpe med at løfte og kvalificere nogle andres forskningsprojekter. Det kan være både i højden, bredden eller tyngden afhængigt af projektets svageste led,” siger Ole Steen Nielsen, der er prodekan for forskning. Han forklarer, at det i praksis bliver på institutterne, at man kommer til at parre mentorer og såkaldte mentees:

”Tanken er, at vi skal kunne etablere sparringspar både internt og på tværs af institutter, men formålet er hver gang, at man som ung forsker opnår en tæt, forpligtende kontakt med et menneske, der har gjort sig nogle erfaringer, man selv har til gode. Og det skal være et menneske, der i kraft af sin alder og sit netværk har et andet metaperspektiv på forskning, end man selv har,” siger Ole Steen Nielsen.

Listen er dynamisk

Indtil videre er 23 professorer og erfarne lektorer noteret på fakultetets mentorliste, og nogle af dem vil komme i spil allerede i næste måned, hvor de første 15 Health-forskere – unge såvel som erfarne – skal udstyres med hver deres mentor som led i Healths og Forskningsstøtteenhedens særlige ERC-udviklingsprogram.

”ERC-programmet blev vores direkte anledning til at sammensætte mentorkorpset på Health, men det er bestemt meningen, at ordningen skal komme flere end ’bare’ ERC-ansøgere til gode,” siger Ole Steen Nielsen, som også understreger, at mentorlisten er dynamisk og i sagens natur må knopskyde i takt med, at nye ideer og emner dukker op og mangler input fra en kritisk-konstruktiv ekspert.

”Herudover er vi jo i gang med at udpege Skou-professorer, hvoraf nogle vil være oplagte til det nye mentorkorps,” tilføjer han.

Arbejdet bærer løn og mening i sig selv

De nye mentorer har det til fælles, at de er indstillet på at give frivillig arbejdskraft, hjerteblod kan man sige, tilbage til det fakultet, hvor de selv har gjort karriere. Arbejdet som mentor er ulønnet, og sådan bør det også være, mener Ole Steen Nielsen.

”Projektet skal udvikle sig som resultat af en tæt personlig kontakt mellem mentor og mentee, og ikke fordi der udbetales timeløn ved kasse ét. Og fra AU’s tværgående mentorordning ’Styrk talentet’ ved vi, at mentorarbejde er meningsbærende i sig selv. ’Styrk talentet’, som ligeledes er ulønnet, er bl.a. karakteriseret ved, at samtlige deltagere på de første hold tilkendegav, at de uden tøven ville anbefale ordningen til deres kolleger,” siger Ole Steen Nielsen.

Kontakt:

Prodekan for forskning Ole Steen Nielsen
Mail: osn@au.dk
Mobil: 24 76 50 93

Forskning, Sundhed og sygdom, Videnskabelig medarbejder, Institut for Biomedicin, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Institut for Folkesundhed, Offentligheden/Pressen, Institut for Klinisk Medicin, Institut for Retsmedicin