Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Universitetsbyen går foran: Bæredygtig affaldshåndtering

Med 8.000 medarbejdere og 38.000 studerende, producerer Aarhus Universitet hver dag en betydelig mængde affald. For at mindske denne mængde og øge andelen af affald, der genanvendes, skal affaldssorteringen og mulighederne for genanvendelse nu videreudvikles – starten går i AU’s nye campusområde, Universitetsbyen.

07.02.2020 | Signe Opstrup

Foto: Colourbox

Aarhus Universitet har i dag ikke en ensartet håndtering af affald. Affaldstyperne er forskellige, og mens nogle enheder kildesorterer i mange affaldstyper, har det for andre ikke været relevant. Derfor har styregruppen for Campus 2.0 – der arbejder med AU’s fysiske udvikling – nu drøftet en række principper for en bæredygtig håndteringen af affald på universitetet.

Affald som en ressource

De nye principper er udarbejdet med afsæt i universitetets strategi og den kommende klimastrategi, hvor affald i endnu højere grad ses som en ressource, der skal genanvendes. Første skridt er at afprøve principperne på AU’s nye campusområde, Universitetsbyen, samt at undersøge hvordan principperne også kan indarbejdes på resten af universitetets campus.

Universitetsbyen er et nyt samlet område for universitetet, og som sådan giver det en enestående mulighed for at nytænke affaldshåndtering for ét samlet område. Samtidig er det muligt at tilpasse de nødvendige installationer i de enkelte bygninger, når de alligevel skal renoveres.

Om principperne 

De overordnede principper for affaldshåndtering indeholder en række overvejelser om kildesortering af affald samt opdeling af affald i fraktioner. Desuden er der fokus på, at affaldssorteringen sker lokalt, og at affaldsopbevaring kan ske i de enkelte bygninger.

Her ses nogle af principperne:

  • Affald skal om muligt kildesorteres og bevares i opdelte fraktioner, indtil det kan afhentes til videre forarbejdning.
  • Kildesorteringen kan ske tæt på brugerne (etagevis og/eller bygningsvis) eller i en central affaldscentral for hele Universitetsbyen.
  • I bygningerne skal der afsættes plads til etagevis kildesortering, og der skal afsættes plads til et opsamlingsrum i bygningskomplekserne.
  • Enkelte affaldstyper skal kunne transporteres til det fælles affaldsdepot i en af bygningerne i Universitet, fx via små el-køretøjer.
  • Ved etagevis kildesortering skal det sikres, at etagebeholdere kan overholde brandkrav, har en god mærkning og at affaldet let kan videreforarbejdes.

Yderligere oplysninger

  • Læs mere om arbejdet med Universitetsbyen og resten af Campus 2.0 på websiden. 
  • Læs nyhed: Det sker i den nye Universitetsby
  • Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Charlotte Lyngholm, Chef for Campus Plan og Projekt, Programleder for Campus 2.0. Mail: cl@au.dk.
Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Videnskabelig medarbejder, Health, Teknisk/administrativ medarbejder