Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Universitetsdirektøren svarer på spørgsmål fra studerende

I slutningen af januar opfordrede ny universitetdirektør Arnold Boon medarbejdere og studerende til at indsende spørgsmål. Den mulighed har flere studerende benyttet sig af. Se Arnold Boons svar.

26.02.2016 | Universitetsdirektør Arnold Boon

Arnold Boon svarer på spørgsmål fra medarbejdere og studerende. Foto: Lars Kruse, AU.

Kære studerende.

I slutningen af januar opfordrede jeg jer til at sende mig de spørgsmål, I gerne ville have mit svar på. Jeg har modtaget mange spørgsmål fra jer - tusind tak for det! Jeres interesse vidner om, at vi har et godt afsæt for fortsat dialog om universitetets udfordringer og muligheder. Jeg har svaret på nogle af jeres spørgsmål i disse videoer og resten skriftligt nedenunder.

Om administrativ støtte til studerende

Om studieboliger i det nye campus


Spørgsmål:

Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad din holdning til parkeringsplader for de studerende er? Skal det være muligt for studerende at køre til undervisning i egen bil eller skal vi alle sammen bruge cykler eller offentlig transport? (Ingeniørstuderende)

Svar:

Med over 40.000 studerende på universitetet har vi ikke mulighed for at stille gratis p-pladser til rådighed for alle vores studerende. Ingeniørstuderende kan benytte midtbyens gratis parkeringspladser på lige fod med andre af universitetets studerende. Placeringen af store dele af ingeniørområdet i bynært miljø giver desuden gode muligheder for kollektiv transport.


Spørgsmål:

Jeg ville spørge om du vil forlange, at institutterne og skolerne opsøger et samarbejde med det lokale studenter-foreningsliv. Her tænkes især på fagråd. Eksempel på arbejde kunne være omkring forbedring af det lokale studiemiljø og søgning/brug af midler (Ingeniørstuderende)

Svar:

Det er mit indtryk, at institutter og skoler i forvejen har en tæt dialog med de studerende gennem de etablerede organer – fx fagråd og studienævn. Hvis I som studerende ønsker mere inddragelse, vil jeg opfordre jer til at kontakte jeres lokale institut eller skole til en snak om, hvordan det kan komme i stand.


Spørgsmål:

Hos ingeniørerne oplever vi et kommunikationsproblem mellem ledelsen og de studerende. Vi føler ikke, at AU har en ordentlig måde at kommunikere på, da man ikke må sende meddelelser på BlackBoard. Vil du gøre noget, for at løse dette kommunikationsproblem? (Ingeniørstuderende)

Svar:

På AU har vi truffet en beslutning om, at Blackboard kun skal bruges til undervisningsrelateret kommunikation. Men som universitet har vi selvfølgelig en forpligtigelse til at stille gode informationsressourcer til rådighed, så I er velinformerede om de emner, der har betydning for jeres uddannelse i øvrigt. Til det formål har vi Studieportalerne, hvor I selv har et ansvar for at holde jer opdaterede.

Hvis I oplever, at informationen på jeres studieportaler er mangelfuld, vil jeg opfordre til, at I kontakter jeres lokale studieadministration.


Spørgsmål:

I forbindelse med Ingeniørsatsningen, vil Ingeniørområdet vokse en del og det vil kræve flere lokaler og studieplader for at opretholde kvaliteten af undervisningen. Ingeniørerne har jo en tradition for at lave en del tværfaglige projekter, som styrker fagligheden på de forskellige ingeniøruddannelser. Hvilke overvejelser gør du i forbindelse med denne vækst? (Ingeniørstuderende)

Svar:

Det er til enhver tid en væsentlig administrativ opgave at sikre et godt studiemiljø med gode rammer for uddannelse. Faciliteterne skal stå mål med de faglige behov inden for de gældende ressourcerammer. Vi skal derfor løbende holde øje med, at vores studiefaciliteter understøtter de faglige aktiviteter – og det skal vi også på ingeniørområdet.


Spørgsmål:

Vil du mene, at ingeniøren stadig bør være en del af ST fakultetet eller bør ST opdeles i to fakulteter? (Ingeniørstuderende)

Svar:

Det er et meget vanskeligt spørgsmål, som det ikke er op til mig at svare på. I sidste ende er det op til bestyrelsen at træffe beslutning om fakulteternes organisering efter indspil fra fakultetsledelsen og rektor.


Jeg håber, I alle har fået de svar, I havde brug for – hvis ikke, er I velkomne til at skrive til mig på director@au.dk. I kan også se mine svar til medarbejderne

Jeg ser frem til at fortsætte dialogen med jer.

Venlig hilsen

Arnold Boon.

 

 

Politik og strategi, Studerende, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Politik og strategi, Administrativt