Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Uvildig rådgivning er til gavn for alle

Effektivt Landbrug havde den 8. marts i år flere artikler om den nyligt indgåede aftale mellem Miljø- og Fødevareministeriet og AU. Næstformand i Landbrug og Fødevarer mistænkeliggør i avisen AU’s forskere for at have lækket en Novana-rapport to dage før den skulle offentliggøres. I et indlæg i Effektivt Landbrug den 25. marts maner DCA-direktør Niels Halberg og DCE-direktør Hanne Bach fra Aarhus Universitet beskyldningerne til jorden.

31.03.2017 | Lagt på af Camilla Schrøder

Effektivt Landbrug havde den 8. marts i år flere artikler om den nyligt indgåede aftale mellem Miljø- og Fødevareministeriet (MFVM) og Aarhus Universitet (AU). Lars Hvidtfeldt, næstformand i Landbrug og Fødevarer, mistænkeliggør i avisen AU’s forskere for at have lækket en Novana-rapport to dage før den skulle offentliggøres.

Beskyldningerne, som L&F nu fremfører om ”læk” er ikke korrekte. Vi er mindst lige så ærgerlige som landbrugsorganisationerne over, at enkeltstående elementer i Novana-rapporten blev offentliggjort før resten af rapporten, og dermed prægede den efterfølgende debat. Tallene for kvælstofudledningen kom i medierne, efter at de var udleveret til en interesseorganisation, der havde bedt om aktindsigt hos myndighederne. Dette er almindeligt kendt, og så meget desto mere undrer det os, at sagen anvendes til at problematisere, at der nu kommer større offentlighed om den rådgivning som AU og andre universiteter leverer til ministerierne.

Lars Hvidtfeldt  lægger i samme artikel ikke skjul på, at han føler, at rådgivningen i forskellige situationer ”har været uhensigtsmæssig”. Derfor ønsker han, at den nye aftale havde været i udbud. Det er fair nok, at organisationerne søger at varetage erhvervets interesser. Men opgaven med at rådgive myndighederne er kendetegnet ved saglighed, og at den viden, som leveres til ministeriet, er underbygget af forskning. Forskning gennemføres i dagens Danmark i udstrakt grad i samarbejde mellem universiteter og andre forskningsinstitutioner – danske som internationale - og på linje med anden forskning bliver den forskning, som rådgivningen bygger på, gransket af andre forskere.

Vi vil rigtig gerne have at diskussionerne om rågivningen og den forskning, den bygger på, bliver mere kvalificerede. Men det er kun muligt i en dialog med landbruget; og den dialog har trange kår, som ikke bliver bedre af beskyldninger om lækager og manglende uvildighed.

Vi er parate til at diskutere kritikpunkter, men det er ikke vores mål at gøre hverken landbruget, miljøorganisationer eller politikere tilfredse. Målet er at yde en faglig korrekt rådgivning.

Vi er overbeviste om, at en uafhængig, uvildig rådgivning – der bygger på forskning, som i vid omfang er udført i samarbejde med internationale forskningsinstitutioner, industrier og erhverv – er det bedste både for landbrugserhvervet og for det øvrige samfund. Derfor er vi også glade for den nye fireårige  aftale om myndighedsrådgivning, som kan give klare og gennemsigtige vilkår for både landbrug, myndigheder og forskere.

Med venlig hilsen

Niels Halberg, direktør, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet
Hanne Bach, direktør, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Forskning, Jordbrug og fødevarer, Videnskabelig medarbejder, Science and Technology, DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi