Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Valg 2017 er skudt i gang

Valget 2017 er nu skudt i gang med offentliggørelse af valgcirkulære og tidsplan, som du finder på www.au.dk/valg. I år stemmer de studerende til alle organer, og VIP ansatte stemmer til ph.d.-udvalg og studienævn.

06.10.2017 | Pernille Brink Csösz

Colourbox

Valgsekretariatet vil i den forbindelse gerne gøre opmærksom på, at det snart er tid til at opstille kandidater til bestyrelsen, akademisk råd, studienævn og ph.d. udvalg.

Det er vigtigt at opstille nok kandidater og suppleanter, så alle mandater i organerne udfyldes.

Manglende studenterrepræsentation i råd og nævn

Ved tidligere valg har en række akademiske råd og studienævn været uden studenterrepræsentanter, fordi ingen har stillet op. Den manglende studenterrepræsentation kan skyldes flere ting, men det er Valgsekretariatets erfaring, at en af årsagerne er, at de studerende afleverer opstillingslister så sent, at eventuelle fejl ikke kan nå at blive rettet, hvorved listen ofte må erklæres ugyldig. Vær opmærksom på, at kandidatopstillingsperioden i år kun er på 1 uge – mod tidligere 2 uger.

Alle vælgere får tilsendt en mail med oplysninger om valget, herunder om opstilling af kandidater. Valgsekretariatet vil derudover opfordre studieledere og studievejledere til at gøre de studerende opmærksomme på valget og på muligheden for at aflevere opstillingslister i god tid, så der i den kommende valgperiode vil være så få råd og nævn som muligt uden studenterrepræsentation.

Opstilling

Opstillingsskemaer findes på www.au.dk/valg. Der er en udførlig vejledning til udfyldning af opstillingslisten i forbindelse med skemaet, ligesom der altid er mulighed for at søge vejledning i valgreglerne. Endeligt kan Valgsekretariatet spørges til råds inden opstillingsfristens udløb. Valgsekretariatet kan kontaktes på 8715 3325 eller valg@au.dk.

Opstillingsperioden 2017 løber fra den 23. oktober kl. 9.00 til den 27. oktober kl. 12.00. Opstillingslister modtaget efter dette tidspunkt accepteres ikke.

Valgsekretariatet opfordrer derfor til, at man afleverer sin opstillingsliste så tidligt i opstillingsperioden som muligt, da Valgsekretariatet så har mulighed for at gennemgå den, så eventuelle fejl kan blive rettet. Hvis der opdages fejl i listen efter fristens udløb er det ikke muligt at rette dem, og listen risikerer derfor at blive erklæret ugyldig.

Listen bør derfor tjekkes grundigt inden aflevering, f.eks. om organets navn, repræsentationsområde og cpr-nummer er korrekt angivet.

Information om universitetsvalg i forbindelse med undervisningen

Det er tilladt for de, der stiller op til valget, at gøre opmærksom på deres kandidatur før og efter undervisningen samt i pauserne. Særligt som ny medarbejder(VIP) skal man være opmærksom på, at man  ikke tildeles valgret automatisk, hvis man har fået sin første løn efter d. 19. september. Man skal selv henvende sig til Valgsekretariatet på valg@au.dk, for at blive tildelt valgret. Nye studerende der indskrives på studiet efter 1. oktober 2017, tildeles ikke valgret automatisk. De skal henvende sig til Valgsekretariatet på valg@au.dk for at blive tildelt valgret.

Politik og strategi, Videnskabelig medarbejder, Institut for Klinisk Medicin, Institut for Klinisk Medicin, Studerende, Forskningsårsstuderende, Ph.d.-studerende