Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Valg: Tag hånd om dit arbejdsmiljø

Om kort tid skydes valget til AU’s arbejdsmiljøorganisation i gang. Rektor opfordrer universitetets medarbejdere til at engagere sig i valget og allerede nu overveje, om de selv har lyst til at stille op. Arbejdsmiljørepræsentant Anne Larson fra DPU fortæller, hvorfor hun finder det hverv meget værdifuldt.

30.10.2020 | Signe Schou

Foto: Lars Kruse

På Aarhus Universitet dedikerer en lang række medarbejdere sig til arbejdet med at sikre et godt arbejdsmiljø – det er universitetets arbejdsmiljørepræsentanter. De er valgt for 3 år ad gangen, og fra december og nogle måneder frem afholdes det næste valg. Rektor Brian Bech Nielsen opfordrer alle medarbejdere til at engagere sig i valget. 

”Et godt arbejdsmiljø er ganske enkelt en forudsætning for, at vi kan trives på arbejdspladsen – og det smitter positivt af på den faglige indsats og lysten til at bidrage til det kollegiale fællesskab. Det skal vi både dyrke og værne om, og her spiller arbejdsmiljøorganisationen en nøglerolle på AU.”

Brian Bech Nielsen er som rektor formand for Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU).

”I så stor en organisation som vores er en velfungerende arbejdsmiljøorganisation ikke nødvendigvis givet. Men det er mit klare indtryk, at den åbne dialog, vi bl.a. har i HAMU, bygger på, at vi netop har et sammenhængende og engagereret netværk af arbejdsmiljørepræsentanter på tværs af universitetet. Det begynder med det engagement, den enkelte arbejdsmiljørepræsentant byder ind med, og den indsats vil jeg gerne kvittere med stor tak for – den er værdifuld for os alle hver dag,” tilføjer Brian Bech Nielsen.

Valget handler ikke kun om at sætte stemmer på de kommende arbejdsmiljørepræsentanter, når selve valget afvikles i begyndelsen af det nye år. I første omgang er der opstilling til valget, så det er nu, man skal overveje, om man selv har lyst til at indgå i samarbejdet med de lokale ledelser om at skabe og udvikle det gode arbejdsmiljø på institutter, fakulteter, centre og enheder i administrationen.

Hvordan arbejder man med arbejdsmiljø?

For 3 år siden traf lektor Anne Larson den beslutning og stillede op som arbejdsmiljørepræsentant for afdelingen for det videnskabelige personale ved DPU i Emdrup. Hun blev valgt og har oplevet sit hverv som vigtigt i forhold til at sikre sine kollegers trivsel.

”For mig handler det helt overordnet om, at ingen må blive syge eller få det dårligt af at gå på arbejde. Det er ofte mig, der bliver kontaktet af kolleger, hvis der er problemer med det fysiske arbejdsmiljø, som jeg så tager med videre til ledelsen. Min opgave er at bidrage til at sætte problemer og løsningsmuligheder på dagsorden. Som arbejdsmiljørepræsentant skal man have et vist mål af stædighed, så man bliver ved med at påpege problemer, også selv om en løsning kan koste penge og/eller andre ressourcer,” siger Anne Larson.

Hun fortæller også, hvordan aktuelle samfundsmæssige dagsordener kan have betydning for rollen som arbejdsmiljørepræsentant.

”Aktuelt er medarbejdernes sikkerhed i forbindelse med Covid-19 og indsatsen mod krænkende adfærd et par af de helt konkrete områder, jeg som arbejdsmiljørepræsentant anser for væsentlige dagsordener og opgaver at bidrage til at sætte skub i.”

Opgaverne spænder vidt. Under Covid-19 har Anne Larson fx arbejdet for at sikre tilstrækkeligt med sprit i undervisningslokalerne, så det er muligt at få de studerende til at spritte af efter sig. Hun har også medvirket til at sikre en ordentlig lokal orientering om, hvordan man forholder sig til de nye retningslinjer, og på det psykiske område har hun blandt andet haft fokus på at modvirke ensomhed i forbindelse med hjemsendelsen.

Overvej, om du vil stille op

I december begynder opstillingsperioden, og i starten af det nye år afholdes valget. Alle medarbejdere, der har lyst til at fungere som kollegernes talerør og samarbejde med ledelsen om at skabe og udvikle det gode arbejdsmiljø, kan stille op i den afdeling eller enhed, de arbejder i. Læs mere i denne beskrivelse af arbejdsmiljørepræsentantens arbejde.

Arbejdsmiljørepræsentanter vælges for 3 år ad gangen. Alle medarbejdere, der har arbejdet på AU i minimum 9 måneder, er valgbare.


Fakta om arbejdsmiljøorganisationen på AU

Arbejdsmiljøorganisationen på AU består af:

  • Arbejdsmiljøgrupper (AMG) på institutter, centre og vicedirektørområder
  • Lokale arbejdsmiljøudvalg (LAMU) for hvert institut, centre og vicedirektørområder
  • Fakultetsarbejdsmiljøudvalg på fakulteter (FAMU) og Administrationsarbejdsmiljøudvalg (AAMU)
  • Hovedarbejdsmiljøudvalg (HAMU)

Om valget til arbejdsmiljøorganisationen

  • Opstillingsperioden for kandidater varer fra 6. december 2020 til 8. januar 2021.
  • Valget af arbejdsmiljørepræsentanter til arbejdsmiljøgrupper sker blandt alle medarbejdere fra den 11. januar 2021.
  • 1. februar-5. marts 2021 vælges arbejdsmiljørepræsentanter til LAMU, FAMU og AAMU af og blandt medarbejderne.
  • Ledere bliver udpeget til arbejdsmiljøgrupper og lokale arbejdsmiljøudvalg af deres overordnede ledere i februar måned.
  • Den 1. marts 2021 begynder den 3-årige funktionsperiode for de valgte arbejdsmiljørepræsentanter og de udpegede ledere.
Arrangement, Videnskabelig medarbejder, Alle AU-enheder, AU HR, Administrativt, Teknisk/administrativ medarbejder, Universitetsledelsens Stab, Politik og strategi, Ph.d.-studerende