Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Valg til institutfora: Stil op og få indflydelse

Vil du have indflydelse på, hvad der sker på dit institut? Så er det nu, du skal stille op til forårets valg til institutfora på Health.

07.03.2017 | Sabina Bjerre Hansen

Til maj er der valg til institutfora på Healths fem institutter. Foto: Colourbox.

Til maj er der valg til institutfora på Healths fem institutter. Foto: Colourbox.

Den 18. og 19. maj 2017 er der valg til institutfora på Health. Og både medarbejdere og studerende på fakultetet har mulighed for at stille op. Som medlem af et institutforum sidder du med ved bordet, hvor vigtige akademiske beslutninger træffes.

Hvad er institutforum?
Et institutforums vigtigste opgave er at skabe rum til idéudvikling, kvalitet, gennemsigtighed og legitimitet i beslutninger om akademiske spørgsmål. Institutforum skal også sikre instituttets faglige og sociale identitet og sammenhæng.

Institutlederen har pligt til at sikre medbestemmelse om akademiske forhold gennem løbende og rettidig medinddragelse. Han eller hun skal derfor drøfte væsentlige spørgsmål inden for forskning, talentpleje, videnudveksling og uddannelse med sit institutforum.

Hvordan stiller du op?
Ønsker du at stille op til valget, skal du først tjekke, at du er både opstillings- og stemmeberettiget. Det fremgår af valglisterne, som er lagt ud på institutternes hjemmesider.

Er du ikke oprettet på valglisten, og ønsker du at stille op til valget, skal du give besked til sekretariatslederen på dit institut og udfylde en opstillingsblanket senest den 6. april 2017.

Valget gennemføres elektronisk, og man stemmer via www.mit.au.dk. Valgresultatet bliver offentliggjort den 26. maj 2017, og de nyvalgte medlemmer tiltræder den 1. juli 2017.

Se i øvrigt tidsplanen for det kommende valg på Healths medarbejderside.


Om institutfora

  • Et institutforum må maksimalt have 25 medlemmer.
  • Institutlederen er formand.
  • Der skal både være repræsentanter for det videnskabelige personale (VIP), herunder ph.d.-studerende og prægraduate studerende og for det teknisk-administrative personale (TAP).
  • Nyvalgte VIP- og TAP-medlemmer vælges for en periode på tre år ad gangen, mens nyvalgte ph.d.-studerende og prægraduate studerende vælges for et år ad gangen.

Hvis du vil vide mere om valget, kan du læse valgcirkulæret for institutfora.

Administrativt, Administration (Faglighed), Ph.d.-studerende, Health, Health, Studerende, Teknisk/administrativ medarbejder, Videnskabelig medarbejder