Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vejen er banet for flere kvinder i forskning

Flere kvinder i videnskabelige stillinger og flere kvinder i bedømmelsesudvalgene. Health har udarbejdet en konkret plan, som nu skal omsættes til praksis. Samtidig skal der afsættes midler til lokale barselspuljer.

09.11.2016 | Ulla Krag Jespersen

Målet er flere kvinder i forskning, når Health nu sætter ny handleplan i værk. Foto: Lars Kruse/AU.

Målet er flere kvinder i forskning, når Health nu sætter ny handleplan i værk. Foto: Lars Kruse/AU.

Måltallene og handleplanen har ligget klar siden foråret. Med en blåstempling på universitetsledelsesmødet onsdag den 9. november kan Health nu sige "sæt i værk" for at få flere kvinder i forskning.

Handleplanen skal bl.a. sikre kønsbalance i videnskabelige stillinger, i bedømmelsesudvalg og blandt modtagere af priser og legater. Institutterne skal samtidig afsætte midler til en barselspulje, der skal kompensere for den merudgift, som kan opstå i forbindelse med forskeres barselsorlov.
Dermed er der sendt et klart signal om, at køn ikke må være en hindring for at gennemføre en forskerkarriere på Health.

Hvert af de fem institutter på Health har udarbejdet relevante måltal, som tager højde for den lokale virkelighed på instituttet. Det er besluttet, at institutterne fra 2017 skal give en årlig status på arbejdet med at få flere kvinder i forskning.

Health har siden 2015 haft ledelsesmæssig fokus på flere kvinder i forskning og har haft en grundig og involverende proces med temamøder og diskussioner på institutterne, i fakultetsledelsen og i akademisk råd. Denne proces har resulteret i udarbejdelse af en fælles handleplan ”Fakultetets og Institutternes Handleplan for flere Kvinder i Forskning 2016-2020”.

Handleplanen blev vedtaget af fakultetsledelsen den 26. april 2016.  

Andelen af kvinder i videnskabelige stillinger og post.doc skal i 2020 udgøre:

 

Institut for Klinisk Medicin

Institut for Biomedicin

Institut for Folkesundhed

Institut for Odontologi og Oral Sundhed

Institut for Retsmedicin

Ph.d.

60 pct.

60 pct.

60 pct.

50 pct.

50 pct.

Adjunkt/postdoc

50 pct.

55 pct.

60 pct.

50 pct.

50 pct.

Lektor

50 pct.

50 pct.

50 pct.

50 pct.

50 pct.

Professor

35 pct.

25 pct.

40 pct.

50 pct.

50 pct.

 

Andelen af kvinder i bedømmelsesudvalg skal i 2020 udgøre:

 

Institut for Klinisk Medicin

Institut for Biomedicin

Institut for Folkesundhed

Institut for Odontologi og Oral Sundhed

Institut for Retsmedicin

Ph.d.

50 pct.

50 pct.

50 pct.

50 pct.

50 pct.

Adjunkt/postdoc

50 pct.

40 pct.

40 pct.

50 pct.

50 pct.

Lektor

50 pct.

50 pct.

50 pct.

50 pct.

50 pct.

Professor

40 pct.

25 pct.

50 pct.

50 pct.

50 pct.

Videnskabelig medarbejder, Health, Health, Forskning, Politik og strategi, Teknisk/administrativ medarbejder, Forskning, Ph.d.-studerende