Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vejen til ny viden er brolagt med uvant samarbejde

Andreas Roepstorff fra Interacting Minds Centre er kendt for sin evne til at samle forskere i projekter, hvor tværfagligheden bliver løftestang for nye forskningsspørgsmål. For nylig fik han et ordinært, men atypisk professorat - delt imellem Institut for Klinisk Medicin og Institut for Kultur og Samfund.

07.02.2017 | Nanna Jespersgård

Hvis man vil arbejde interdisciplinært, er det ikke gjort med at bruge en sparringspartner udefra. Det er først, når man 'ejer' projektet i fællesskab, at de disciplinære forskelle træder i baggrunden, er Andreas Roepstorffs erfaring. (Foto af Lars Pallesen).

Der sker noget uventet på den gode måde, når forskere går sammen om at afsøge et felt på tværs af klassiske grænser for, hvad der er medicin, naturvidenskab, humaniora eller samfundsfag. Desværre er det lettere sagt end gjort i praksis, men det er der råd for, hvis man spørger professor i hjerne- og kognitionsforskning Andreas Roepstorff. Han leder Interacting Minds Centre, der skaber ny viden om menneskers samspil med hinanden.

Som centerleder har Andreas Roepstorff været involveret i stribevis af samarbejder, hvor forskere med forskellig faglighed har formået at få deres forskningsområder til at smelte sammen. Når det lykkes, forklarer Roepstorff, skyldes det som regel, at forskerne går sammen om at ’eje’ projektet. Modsat de mange samarbejder, hvor man godt nok bruger en kollega udefra som sparringspartner, men hvor der ikke sker en integration af fagområder på en måde, der åbner for flere nysgerrige spørgsmål:

”Min oplevelse er, at det er fælles projekter, der får de disciplinære forskelle til at træde i baggrunden. I det øjeblik man har et projekt sammen, begynder man at stille spørgsmål på en ny måde, der nærer og åbner for muligheder,” siger Andreas Roepstorff.

Blev både biolog og antropolog

Selv bevæger han sig ubesværet mellem naturvidenskab og humaniora. Hjulpet på vej af en dobbelt kandidatgrad som cand. scient. i biologi og cand. phil. i antropologi – og måske også understøttet af den anerkendelse, der ligger i, at Institut for Klinisk Medicin for nylig gik sammen med Institut for Kultur og Samfund på Arts om oprettelsen af et ordinært professorat?

”I starten tænkte jeg, at det var ligegyldigt, om jeg var MSO professor eller sad i et ordinært professorat, for arbejdet er det samme. Men da kontrakten kom, gik det op for mig, at der i formaliseringen ligger en anerkendelse af, at hele feltet er vigtigt. At vi har en unik platform for at forske på tværs, som næppe findes andre steder i verden. Det har berørt mig mere, end jeg lige forestillede mig,” siger Andreas Roepstorff.

At motionere nysgerrigheden

Som eksempel på den interdisciplinære tilgang nævner Andreas Roepstorff et projekt, der startede med ønsket om at fremme den sociale kognition hos patienter med skizofreni. Initiativet lå i psykiatrien hos specialpsykolog Vibeke Bliksted, men i samarbejde med centerets sprogforskere med indsigt i semiotik og teorier om, hvordan mennesker afkoder hinandens stemmeføring og mimik, blev projektet med Andreas Roepstorffs ord ’præget af bevægelser og nye bolde frem og tilbage’. Forstår skizofrene sarkasme? Hvis nej, kan de så lære det og klare sig bedre i livet? Og er der andre ting på spil ift. social kognition - genetiske markører fx?

”Siden arbejdet startede, har Vibeke Bliksted være med til at udarbejde nye retningslinjer for træningstilbud til skizofrene patienter, og det er i sig selv en sejr. Men det der skete undervejs var med til at åbne hele vidensfeltet. Pludselig sad vi med spørgsmål af typen ’hvad er social kognition overhovedet for noget’, og ’hvad vil det sige at være i en krop’,” forklarer Andreas Roepstorff om det særlige ved at samle fagpersoner, der ikke ved første øjekast virker som et logisk match.

Styrken i et krydsfelt

Selv har Andreas Roepstorff så længe, han kan huske, været optaget af, at forskellige discipliner selvfølgelig befrugter hinanden. Han har lært det i sit barndomshjem, hvor hans far var proteinkemiker og hans mor sociolog, og han har mærket det på egen krop. Også på den hårde, da Andreas selv var studerende og oplevede at føle sig dobbeltmarginaliseret med den ene fod plantet i naturvidenskaberne og den anden i humaniora.

”Der at være ’en blød studerende’ på det naturvidenskabelige biologistudium – og modsat ’en hård’ på humanistiske antropologi – har tvunget mig til at finde og fornemme mit ståsted i et krydsfelt. Heldigvis har jeg lige siden, jeg blev færdig som dobbeltkandidat, været trukket ind i forskningsprojekter hvor min dobbelte faglighed kom i spil,” siger Andreas Roepstorff.

Hvad der fremadrettet skal forskes interdisciplinært i, er op til de forskere, der kontakter Interacting Minds Centre med noget på hjerte. Selv er Andreas Roepstorffs optaget af et overvægtsprojekt, som i øjeblikket er på planlægningsstadiet. Overvægt er et forskningsområde, hvor den naturvidenskabelige tilgang med viden om diæter, forbrænding og motion kun i begrænset omfang korresponderer med feltets ’bløde’ forskningsområder, der fx behandler social ulighed eller personlig usikkerhed som mulige årsager til overvægt.

”Måske kan en del af svaret på samfundets overvægtsproblemer findes, hvis man får bragt de bløde og de hårde områder sammen med henblik på at få en tværgående forskning i gang. Der er masser af evidens i begge lejre, men man taler ikke sammen,” siger Andreas Roepstorff.

Om Interacting Minds Centre

  • Interacting Minds Centre arbejder tværfagligt for at blive klogere på samspillet mellem mennesker. Se også interactingminds.au.dk
  • Cirka 40 forskere er tilknyttet centeret. De har forskellige faglige baggrunde og et fælles ønsket om at nedbryde traditionelle faggrænser og samarbejde mere på tværs af forskningsdiscipliner
  • Centerleder Andreas Roepstorff blev i januar 2017 ansat i et ordinært professorat på Institut for Klinisk Medicin, Health, og Institut for Kultur og Samfund, Arts.

Kontakt

Professor Andreas Roepstorff
Interacting Minds Centre
Institut for Klinisk Medicin / Institut for Kultur og Samfund
Telefon: 8716 2124
Mobil: 2636 2772
Mail: etnoroep@hum.au.dk


Forskning, Sundhed og sygdom, Videnskabelig medarbejder, Institut for Klinisk Medicin, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Health