Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vi er godt i gang med APV-opfølgningen

Siden resultaterne af den psykiske APV blev offentliggjort i februar 2013, har følgegruppen og de seks kontaktgrupper arbejdet med opfølgningen. Kontaktgrupperne har netop afleveret deres lokale handlingsplaner for de fem institutter og SKT.

13.06.2013 | Sabina Bjerre Hansen

Både kontaktgrupperne og følgegruppen er godt i gang med APV-arbejdet. Og allerede efter sommerferien er den samlede handlingsplan for Health klar.

Både kontaktgrupperne og følgegruppen er godt i gang med APV-arbejdet. Og allerede efter sommerferien er den samlede handlingsplan for Health klar.

Nu er det næsten fire måneder siden, resultaterne af den psykiske APV blev offentliggjort. Og i den tid har både følgegruppen og de seks kontaktgrupper arbejdet ihærdigt med resultaterne. De har gransket resultaterne, prioriteret og vurderet dem, og på basis heraf har de udarbejdet lokale handlingsplaner, som netop er afleveret til følgegruppen.

Stor opbakning til arbejdet

”Handlingsplanerne viser med al tydelighed, at der er blevet arbejdet både grundigt, seriøst og kreativt med resultaterne ude i miljøerne. Det er jeg glad for at se. Og nu ser jeg frem til, at vi i følgegruppen skal arbejde videre med de input, vi har fået. De skal blandt andet munde ud i en samlet handlingsplan for Health,” fortæller formand for følgegruppen Marianne Hokland, der er professor på Institut for Biomedicin.

Marianne Hokland og følgegruppen hæfter sig især ved, at det store APV-opfølgningsarbejde nyder stor opbakning blandt både medarbejdere og ledelse. Og så er hun glad for, at der også allerede er flere konkrete forslag til forbedring af arbejdsmiljøet på bordet.

”Det er ingen hemmelighed, at AU’s it-systemer får en hård medfart i APV’en. Og der arbejdes på højtryk for at forbedre brugervenligheden af de pågældende it-systemer og elektroniske ind- og afrapporteringsmoduler som eksempelvis AULA og AURUS. Derfor er det et indsatsområde, vi har stort fokus på i følgegruppen,” fortæller Marianne Hokland.

Seks handlingsplaner bliver til én

Institutterne og SKT har arbejdet intenst med udarbejdelse af handlingsplanerne. Og nu tager følgegruppen over. Den skal samle de lokale handlingsplaner i én fælles handlingsplan for hele Health. Den samlede handlingsplan for hovedområdet indleveres til AU HR Team Arbejdsmiljø lige efter sommerferien 2013.

Hvis du har spørgsmål til arbejdet med APV’en, er du velkommen til at kontakte Marianne Hokland på mail: mhok@svf.au.dk eller telefon: 2921 0345.

Administrativt, Teknisk/administrativ medarbejder, Health, Health, Forbehandler, Institutsekretær, Videnskabelig medarbejder, Institutleder, PhD Programleder, PhD Vejleder