Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vi fremtidssikrer de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser

Efter en grundig visionsproces er de nye studieordninger for bl.a. uddannelserne i idræt, sygepleje og folkesundhedsvidenskab godkendt. Studieordningerne indeholder ændringer af såvel uddannelsernes opbygning som deres fag og valgfag. Målet er at ruste dimittenderne bedst muligt til fremtidens arbejdsmarked.

19.02.2020 | Sabina Bjerre Hansen

Studieleder Kirsten Beedholm underviser bl.a. på den nye APN-linje, som er et af de nye tiltag, der er implementeret efter visionsprocessen. Foto: Lars Kruse/AU.

Skærpede uddannelsesprofiler, øget metodisk og teoretisk tyngde, fokus på internationalisering og mulighed for at studere på deltid. Det er nogle af de ændringer, som kommende studerende på Health bl.a. kan se frem til.

”Vi revolutionerer hverken bachelor- eller kandidatuddannelsen i idræt med de nye studieordninger. Men vi styrker uddannelserne på en række områder, både strukturelt og indholdsmæssigt, fx ved at tydeliggøre de forskellige uddannelsesveje i vores kursusprogram,” siger studieleder og formand for studienævnet for idræt Kristian Raun Thomsen.

Brobygning til arbejdsmarkedet

Studienævn, studieadministration, studerende, undervisere og aftagere har de sidste to år arbejdet med at forudse, hvilke kompetencer der vil være efterspørgsel efter, når dimittenderne skal søge job efter endt uddannelse.

”På kandidatuddannelsen i sygepleje har vi delt uddannelsen op i to forskellige linjer – Nursing Science og Advanced Practice Nursing. Derudover kan de studerende nu tage kandidatuddannelsen på erhvervskandidatordningen, så de fastholder deres tilknytning til arbejdsmarkedet, mens de studerer. Det giver en masse muligheder både for os og for de studerende,” fortæller Kirsten Beedholm. Hun er studieleder og formand for studienævnet for de sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser.

Mens den nye studieordning for kandidatuddannelsen i sygepleje blev implementeret i sensommeren sidste år, træder de nye studieordninger for hhv. idrætsuddannelsen, den sundhedsfaglige kandidatuddannelse og kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab i kraft ved studiestart i september 2020.

Tydelige faglige profiler

”En kandidat i folkesundhedsvidenskab er uddannet til at planlægge, analysere og lede sundhedsrelaterede indsatser bl.a. i sundhedsvæsen, kommuner og region. Kandidaten uddannes til at lede tværsektorielle indsatser, og det fremgår nu tydeligere af vores uddannelsesprofil end før,” siger Ulrika Enemark, som er uddannelsesleder og formand for studienævnet for folkesundhedsvidenskab.

Hun fortæller videre, at både profilbeskrivelsen på kandidatuddannelsen generelt og beskrivelsen af de to specialiseringer er blevet gået efter i sømmene. Ikke mindst for at sikre, at såvel de studerende som aftagerne ved præcis, hvad de kan forvente af hhv. uddannelsen og de nye dimittenders kompetencer.

De faglige profiler er skærpet på alle de uddannelser, der hører under Institut for Folkesundhed, og fremover indeholder alle kandidatuddannelserne et kursus i projektledelse og sundhed.

Se de væsentligste ændringer i studieordningerne herunder.


Overblik over de væsentligste ændringer

Idrætsvidenskab (bachelor + kandidat):

 • Mulighed for specialisering og individuel profilering
 • Øget metodisk tyngde på kandidatuddannelsen
 • Øget teoretisk tyngde inden for det humanfysiologiske og humanistisk-samfundsvidenskabelige fagområde på bacheloruddannelsen.

Folkesundhedsvidenskab (kandidat):

 • Øget fokus på udvikling, implementering og evaluering af folkesundhedsinterventioner
 • Obligatorisk fagpakke, som giver øget mulighed for specialisering. Dog stadig valgfrie moduler med mulighed for udlandsophold eller erhvervsorienterede projektforløb
 • Styrkelse af rammen for og fokus på læringselementet i det erhvervsorienterede projektforløb
 • Mulighed for 60 ECTS-specialer.

Kandidatuddannelserne i sygepleje:

 • Stadig én uddannelse, men nu to forskellige linjer (Nursing Science og Advanced Practice Nursing)
 • Fælles undervisning på 1. semester, derefter specialisering
 • Nye fag som fx ”Helhedsvurdering af borgere med komplekse problemstillinger” og ”Organisering og koordinering i det nære sundhedsvæsen”
 • Optag af studerende på erhvervskandidatordningen på begge linjer.

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse:

 • To linjer: Rehabilitering og forebyggelse og Vurdering og prioritering i sundhedsvæsnet
 • Skærpet fagligt indhold med flere ECTS til linjefagene
 • Øget fokus på metodisk systematik
 • Optag af studerende på erhvervskandidatordningen på begge linjer.

Studieordningen for uddannelsen i optometri og synsvidenskab er ikke revideret i denne omgang. Det samme gælder studieordningen for bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab, som blev revideret for få år siden.


Kontakt

Viceinstitutleder for uddannelse, lektor Kirsten Frederiksen
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed
Mobil: 21 57 88 48
Mail: kf@ph.au.dk

Uddannelse, Ph.d.-studerende, Health, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Institut for Folkesundhed, Videnskabelig medarbejder