Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vi har mistet én af de helt store anatomer

Docent, emeritus Finn Geneser, Aarhus, 80 år er død.

21.08.2018 | Zitta Glattrup Nygaard

Professor, emeritus Erik Ilsø Christensen skriver mindeord om docent, emeritus Finn Geneser, Aarhus, 80 år: 

Vi har mistet en af de helt store danske anatomer, Finn Alex Geneser Jensen, docent (emeritus). Finn døde tirsdag d. 7. august 2018. Han blev uddannet læge i 1965 fra Aarhus Universitet, og efter 2 1/2 års klinisk uddannelse blev han ansat på daværende Anatomisk Institut. Han modtog i 1968 Aarhus Universitets guldmedalje (medicin) og i 1975 den medicinske doktorgrad på et meget grundigt og omfattende arbejde vedrørende Hippocampus. Finn har publiceret en række arbejder om hjerneforskning samt været på studieophold i bl.a. Nijmegen, Cambridge og Oxford. Op igennem 70´erne udvikledes hans interesse for undervisningen af medicinske studenter og han påbegyndte det enorme arbejde, ene mand at skrive en lærebog i histologi, der blev udgivet første gang i 1981. Finns indsats var simpelthen forbilledlig. Hver eneste figur og tegning var nøje udvalgt og gennemarbejdet, og sproget samt opsætningen var pædagogisk perfektioneret. Det var derfor ikke underligt at bogen straks blev en ”bestseller” blandt medicinstuderende o.a. i Danmark og andre skandinaviske lande. Det har den sådan set været lige siden inklusive den nyeste udgave, hvor jeg sammen med 3 andre kollegaer, havde den store oplevelse at være med til sammen med Finn at revidere hans lærebog. Hans lærebøger er endvidere oversat til spansk og portugisisk og har dermed nået et meget stort publikum internationalt. Sideløbende kæmpede Finn for at forbedre undervisningen i histologi for medicin studerende o.a. ved Aarhus Universitet, og jeg havde flere gange glæden ved at undervise sammen med ham. Jeg vil vove den påstand, at den undervisningsform, som han var foregangsmand for, var blandt de bedste i Norden. Finn var enormt vidende og meget populær blandt studenterne både som underviser og eksaminator. Han var endvidere censor i faget i mange år i København og i Odense. Finn var som person utroligt hjælpsom, venlig og havde altid tid til en snak om lidt af hvert. Hans interesser spændte vidt –alt fra musik til sport til skak til almen viden og litteratur. Som en kollega, Jørgen Tranum-Jensen skrev: Med en person som Finn kan man retteligen sige, at når et menneske dør, er det som når et bibliotek brænder. Vi savner ham og vore tanker går til hustruen Eva, børn og børnebørn.             

Forskning, Administration (Faglighed), Alle grupper, Institut for Biomedicin, Institut for Biomedicin, Navnenyt