Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vi skal kunne tale om både ansvarlig og tvivlsom forskningspraksis

Professor Ebba Nexø fra Institut for Klinisk Medicin bliver Healths forpost i rådgivning om ansvarlig forskningspraksis. Som uafhængig rådgiver er hun del af Aarhus Universitets indsats for at fastholde en ærlig forskningskultur.

30.06.2015 | Henriette Stevnhøj

Professor og tidligere overlæge i klinisk biokemi Ebba Nexø er Healths uafhængige rådgiver i ansvarlig forskningspraksis.

Professor, dr. med. og tidligere overlæge i klinisk biokemi Ebba Nexø (71 år) bliver Healths første rådgiver i ansvarlig forskningspraksis. Den uafhængige rådgiverfunktion er et led i Aarhus Universitets indsats for at fremme en god forskningskultur, og Ebba Nexø ser frem til at tage fat på opgaven.

”God forskningspraksis repræsenterer for mange en tavs viden. Noget, de fleste lever op til, men ikke taler om. Derfor kan det være svært at sætte ord på eller diskutere, hvis der opstår en situation, hvor den enkelte forsker eller medarbejder er i tvivl, om det hele er i orden. Netop her kommer jeg som rådgiver i spil. Jeg kan bidrage til at gøre det legitimt at diskutere, hvad vi forstår ved ansvarlig forskningspraksis”, siger professoren, som tager imod i 4. sals kontoret på Aarhus Universitetshospital på Nørrebrogade.

Brud eller misforståelse

’Rådgiver i ansvarlig forskningspraksis’ bliver den seneste pind, Ebba Nexø kan føje til sit omfangsrige cv, der vidner om en omfattende karriere i forskningsverdenen. Udover at være forsker og ph.d.-vejleder har hun siddet i UVVU under Uddannelses- og Forskningsministeriet, været formand for Det Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd og beklædt en række tillidsposter. Hun føler sig derfor godt rustet:

”Som rådgiver er det vigtigt at være god til at lytte, tage problemerne alvorligt og at kunne arbejde i dyb fortrolighed. Jeg skal først og fremmest afdække, om der er brud på ansvarlig forskningspraksis, eller om der blot er tale om misforståelser mennesker imellem”, fortæller Ebba Nexø.

Hverken regelsæt eller rådgivere kan forhindre forskere, som bevidst vil manipulere eller udnytte systemet, men det kan bidrage til, at fusk bliver opdaget så tidligt som muligt, mener Ebba Nexø:  

”Jeg håber at kunne medvirke til at få den enkelte, der beskæftiger sig med forskning, til at afklare, om det drejer sig om en mistanke om uredelighed. Jeg kan rådgive om at tage de måske nødvendige skridt videre til at få sagen behandlet professionelt. Enten til AU’s Udvalget for Ansvarlig Forskningspraksis, eller til UVVU”, siger Ebba Nexø.


En uformel ventil

Hun understreger, at hendes funktion ikke erstatter ledelsens ansvar for at skabe et sundt forskningsmiljø. Hun ser sig som en uformel kontakt.

”Jeg skal være den ventil, man kan afprøve, før det koger over. Det er grænseoverskridende og meget belastende at gå i gang med en klagesag, ikke mindst for en ung ph.d.-studerende eller en laborant. Jeg tror, det har afholdt nogle fra at gå videre med sager, som så i stedet har ligget og naget. Måske uden grund”, siger Ebba Nexø. 

 


 

Rådgiver i ansvarlig forskningspraksis, Ebba Nexø er tiltrådt pr. 1. juli 2015 og kan træffes via telefon eller e-mail. Ved fravær eller ved inhabilitet indtræder suppleant professor Michael Væth: 

Professor Ebba Nexø
D: 7846 3083
E-mail: enexo@clin.au.dk

 

Professor Michael Væth
D: 8716 7987
e-mail  vaeth@ph.au.dk

 


 

Suppleant for rådgiver i ansvarlig forskningspraksis:

 

Professor Michael Væth er udpeget som suppleant for særlig rådgiver i ansvarlig forskningspraksis.

Michael Væth (66 år) er professor i biostatistik ved Institut for Folkesundhed siden 1994. Han er uddannet statistiker fra Københavns Universitet i 1974 og har ph.d. i matematisk statistik fra Aarhus Universitet. 

Udover undervisning og vejledning arbejder Michael Væth med udvikling af statistiske metoder til analyse af sundhedsvidenskabelige data. Det sker oftest i samarbejde med læger eller tandlæger, og igennem årene har han samarbejdet med forskere fra størsteparten af fakultetets institutter og afdelinger. Fokus ligger især på ventetidsdata og metoder til analyse af studier baseret på registeroplysninger. Michael Væth har desuden tilbragt i alt fire år i Hiroshima, hvor han har arbejdet med studier af senfølgerne af radioaktiv stråling baseret på data fra det såkaldte Life Span Study. Det er en opfølgning af oprindeligt 100.000 overlevende efter atombomberne i Hiroshima og Nagasaki.


 

CoC på AU

Aarhus Universitet vedtog i marts 2015 et nyt regelsæt for ansvarlig forskningspraksis, som tilslutter sig linjerne i det nationale The Danish Code of Conduct for Research Integrity. Med det nye regelsæt bliver Praksisudvalget erstattet af Udvalget for Ansvarlig Forskningspraksis. Health supplerer det nye regelsæt med ’Standarder for ansvarlig forskningspraksis’. Læs standarderne her.

 Hvert fakultet udpeger en rådgiver og suppleant.

 Læs mere om Ansvarlig Forskningspraksis ved AU.


 

Yderligere oplysninger:

Professor Ebba Nexø
D: 7846 3083
E-mail: enexo@clin.au.dk

 

Professor Michael Væth
D: 8716 7987
e-mail  vaeth@ph.au.dk

 

Prodekan Lise Wogensen
D: 2548 8522
E-mail: lwb@ki.au.dk

Forskning, Sundhed og sygdom, Alle grupper, Ekstern målgruppe, Health, Institut for Biomedicin