Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vi skal sikre vækstlaget

Med en ny rekrutteringspolitik sætter Health fokus på vækstlaget. Målet er at rekruttere de dygtigste forskertalenter og etablere tydelige og sammenhængende karriereveje.

29.04.2014 | Sabina Bjerre Hansen

Lise Wogensen Bach, Prodekan for Talentudvikling ved Health.

Lise Wogensen Bach, Prodekan for Talentudvikling ved Health.

Konkurrencen om at tiltrække og fastholde de dygtigste forskertalenter er blevet skærpet. Derfor har Health netop formuleret en rekrutteringspolitik, der sætter rammen for rekruttering og udvikling af forskertalenter på alle niveauer og en profil for fremtidige akademiske karriereforløb på Health.

Hvad gør vi?

Rekrutteringspolitikken tager afsæt i de strategiske mål og prioriteringer inden for talentudvikling, som kan findes i Healths strategi for 2013-2017, og den opstiller fælles mål og retningslinjer på alle trin i et karriereforløb på Health:

 • Prægraduatniveau
 • Ph.d.-niveau
 • Adjunkt- og postdoc-niveau
 • Særlige karrierestillinger (tenure track)

”Der må ikke være tvivl om, hvad vi kan tilbyde de talenter, der har lyst til at gå i gang med en forskerkarriere på Health. Samtidig vil vi sørge for, at der stilles tydelige krav til kvalifikationer og progression i et forskerkarriereforløb på Health. Og det vil vi gøre ud fra en vurdering af akademiske, organisatoriske og personlige kompetencer,” fortæller prodekan for Talentudvikling Lise Wogensen Bach.

Politikken omfatter også øget støtte til karriereudvikling som for eksempel systematisk vejledning og mentoring.

Hvem har ansvaret?

Institutlederne og fakultetsledelsen skal gennem en systematisk indsats sikre talentudviklingen, vækstlaget af yngre forskere og fastholdelsen af top-forskere.

”Det er selvfølgelig mig i samarbejde med prodekan for Forskning Ole Steen Nielsen, der har det overordnede ansvar for talentudviklingen på Health. Men i praksis vil det være institutlederne, der skal føre vores nye rekrutteringspolitik ud i livet. Jeg forventer, at institutlederne og andre, der er engageret i rekruttering af nye talenter, lader politikken leve i deres daglige virke. Med det mener jeg, at der skal være en øget bevidsthed om, hvordan nye talenter rekrutteres, hvilke kvalifikationer der efterspørges, hvordan de yngre forskere udfordres for at udvikle deres forskningskompetencer, og hvordan de rådgives om karrieremuligheder,” siger Lise Wogensen Bach.

Healths nye rekrutteringspolitik er godkendt af dekanatet og fakultetsledelsen, og den bliver en vigtig brik i puslespillet, når arbejdet med at fastlægge ansættelsesprocedurer og bedømmelseskriterier for VIP-stillinger på Health går i gang inden længe.

Effekten af Healths nye rekrutteringspolitik vil blive evalueret efter 3-4 år.

Læs mere og find hele rekrutteringspolitikken med detaljer om og strategier for de forskellige karrieretrin på Healths hjemmeside.

Læs også artiklen ”Forskernes karrieremuligheder bliver tydeligere” om de ændringer, der blev introduceret med Stillingsstruktur for Health 2013.


Healths rekrutteringspolitik i stikord:

 • HE skal rekruttere de bedste og mest lovende forskere fra hele verden.
 • HE skal fremadrettet tilbyde tydeligere og mere sammenhængende forskertalent- og karriereforløb. Disse forløb skal være fleksible, og der skal stilles tydelige krav til de akademiske, organisatoriske og personlige kompetencer på hvert trin i forskerkarrieren.
 • Talentudvikling, forstået som rekruttering af de bedste forskertalenter og realisering af den enkeltes potentiale gennem forskeruddannelse og træning, skal indtænkes allerede fra prægraduatniveau i form af flere muligheder for prægraduat forskning og forskningsrelaterede aktiviteter.
 • På bachelor- såvel som på kandidatniveau skal der være et varieret tilbud af valgfag, projekter eller lignende af høj kvalitet til de forskningsinteresserede studerende, der vil udfordres ud over de curriculære aktiviteter.
 • HE skal arbejde målrettet med at sikre attraktive forskningsmiljøer, herunder kvaliteten af undervisning, vejledning og kurser.
 • Health skal tilbyde tenure track forløb til topforskere fra hele verden.
 • Forskertalentudvikling på HE skal skabe værdi for HE og AU.
Talentudvikling, Videnskabelig medarbejder, Health, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Ekstern målgruppe